Kutse: EASi Ärimentorprogrammi

EAS koostöös BDA Consulting OÜga otsib tublisid ning ambitsioonikaid 1 – 3,5 aastaseid alustavaid ettevõtjaid mentiideks sügisel alustavasse EAS Ärimentorprogrammi.

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 12 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Lisaks mentii ja mentori koostööle pakub programm võimalusi suhtevõrgustike kasvatamiseks, ettevõtlusalastel seminaridel osalemist ning võimaldab koostööd väliskonsultantidega, kelle kaasabil mentii äri välisturugudel kasvatada.

Täpsem info EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/arimentorid/