ivek-struktuurNõukogu töös osalevad 7 partnerit maakonna erinevatest sektoritest – riik, omavalitsused, ettevõtjad, kolmas sektor.

Nõukogu koosseis:

RIINA IVANOVA – Kohtla-Järve linna esindaja, nõukogu esimees

EDUARD RAE – Jõhvi valla esindaja

ANU NEEDO – Kiviõli linna esindaja

AIVAR SAARELA – lõunaregiooni esindaja

GEORGI IGNATOV – Narva esindaja

MARGUS ILMJÄRV – MTÜ/SA esindaja

AHTI PUUR – ettevõtja esindaja