Logo EAS

Tehtud tööd 2003-2015.a.:

 • Narva Linnuse Põhjaõue avamine turistidele – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Narva Aleksandri kiriku kellatorni taastamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Narva Bastionide ring – taostatavus- tasuvusanalüüs
 • Avinurme puutöö elulaadikeskuse rajamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Sillamäe kesklinna tootestamine turistidele – arenduskontseptsioon
 • Jõhvi Kultuuripargi väljaarendamine – arenduskontseptsioon
 • Mäetaguse mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Maidla mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Ontika mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Toila piirkonna turismitoote perspektiivse väljaarendamise kava – arenduskontseptsioon
 • Ettevõtliku kooli võrgustiku strateegia 2009-2025 – strateegia
 • Ettevõtliku kooli võrgustiku pilootmonitooring – strateegai täitmise monitooringusüsteem
 • Kiviõli linna arengukava 2009-2017
 • Virumaa Koostöökogu strateegia –arengustrateegia
 • Kirderanniku Koostöökogu strateegia – arengustrateegia
 • Virumaa Rannakalurite Ühingu starteegia – arengustrateegia
 • Ida-Viru kiirabi äriplaani koostamine – strateegia
 • Toila valla arengukava  2014-2020 – arengukava
 • Toila valla eelarvestrateegia 2014-2017- eelarvestarteegia
 • Kohtla valla arengukava 2014-2024 – arengukava
 • Kohtla valla eelarvestarteegia 2014 -2017- eelarvestarteegia
 • Lüganuse valla arengukava 2014-2024 – arengukava
 • Kohtla-Järve linna arengukava 2016-2034-arengukava
 • Lüganuse valla eelarvestarteegia 2014-2017 – eelarvestrateegia
 • Lüganuse valla eelarvestarteegia 2016-2020 – eelarvestarteegia
 • Alutaguse Hoolekeskuse laiendamise taotluse koostamine Sotsiaalministeeriumile
 • Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku strateegia – arengustrateegia
 • Eksperthinnangud (s.h. äriplaanid)
 • Koolituste ja seminaride läbiviimine