Ühine Eesti Eksportööride Andmebaas – Kui Teie ettevõte tegeleb ekspordiga või alles plaanib seda, siis tehke oma ettevõte maailmale nähtavaks! Eksportööride andmebaasis osalemine on TASUTA! Ettevõtja registreerib konto, peab hoidma info ajakohasena ning läbi portaali saabunud koostööpakkumistele reageerima.

Tööandjale Töötukassa poolt pakutavad tööturumeetmed – Sotsiaalministeerium on välja töötanud ülevaate tööturumeetmetest, mille kaudu toetatakse tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel. Töötukassa alustava ettevõtja toetus.

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus nõustab ettevõtteid ning ettevõtlikke inimesi intellektuaalomandi küsimustes. Me aitame klientidel saada ülevaate nende intellektuaalomandist, selle kaitsmisvõimalustest ning võimalikest tulevikustrateegiatest. Lisaks sellele aitavad meie eksperdid saada vastuseid autoriõiguste, kaubamärkide ja tööstusomandi küsimustele.

Loomemajandusettevõtjatele suunatud infopank – Loodud on veebipõhine loomeettevõtjale suunatud infopank, mis täieneb pidevalt uute sisulehtedega. Lisaks ettevõtlusalastele materjalidele on selles veebis suures mahus loomemajanduse alast informatsiooni nii üle Eesti kui ka kogu Euroopast.

Välisministeeriumi ja saatkondade pakutav tugi Eesti ettevõtetele

Struktuurifondide kodulehekülg – Info Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta.

Ettevõtlusega alustamise info 

Olulised teemad ettevõtjale

Sündmused, koolitused ja ärivõimaluste loomine

Toetusprogrammid alustavale ettevõtjale

Toetusprogrammid tegutsevale ettevõtjale

Stardilaen ja käendus ettevõtetele

LEADER tegevusgruppide ja toetusmeetmete info

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Põlevkivi Kompetentsikeskus

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Majandustegevuse register – tegevuslubade ja tegevusteadete registreerimine

Seadused