Logo EAS
Lugupeetud baaskoolitusest huvituja!
 
Eestikeelne EASi “Alustava ettevõtja baaskoolitus” toimub Jõhvis 2018 teisel poolaastal.
Koolituse planeeritav toimumisaeg on oktoobri kuu.

Toimumiskoht ja kellaaeg: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi. Kohtumised toimuvad kella 10.00 – 17.00ni. 

Palun jälgige reklaami.

Koolitusel osalemise huvi korral võtke ühendust SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, ettevõtluskonsultandi Kersti Liiva,ga, e-post: kersti.liiva@ivek.ee või tel 5158929.

 

ÜLDINFO koolituse kohta:
Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja BDA Consulting OÜga.

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus 9 päeva (72 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja, äriidee ning ärimudeli arendamine, toote/teenuse disain,
  • Turundus ja müük: turundusstrateegia, müük ning müügipsühholoogia,
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine: finantsaruanded ja raamatupidamine, maksud, finantsprognooside koostamine ja -analüüs,
  • Juhtimine: meeskond ja juht.

Palun vaata Koolituskava teemade kaupa

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

Osalemistasu: koolitusest osavõtutasu on 72 EUR (s.h KM). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kahte kohvipausi.

 

Lisainfo: e-post: kersti.liiva@ivek.ee või tel 5158929

Baaskoolituse toimumist rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

———————————————————————————————————————————————————-