Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Eesti- ja vene keelne operatiivne info IVEK facebook lehelt

Ida-Viru ettevõtjad saavad eesti- ja venekeelset operatiivset riiklikku kriisiinfot Facebook Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehelt

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) kuulub üleriigilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku ning saab otse riigilt kriisiga seotud ettevõtlust puudutavat informatsiooni. IVEK avaldab seda jooksvalt  oma Facebook lehel eesti ja vene keeles. IVEK juhataja Pille Sööt: „Eesmärk on tuua võimalikult operatiivselt maakonna ettevõtjateni riigi poolt ettevõtjatele planeeritud toetus ja muu info. Jagame infot ka vene keeles, et operatiivsust ning arusaadavust kriisiolukorras suurendada.“

Esimese uudisena kutsub IVEK kõiki ettevõtteid liituma kolmapäeval 18.03.kell 15.30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Viljar Lubi live-webinarile. Osalevad Rahandus ja Sotsiaalministeerium. Teemaks: ettevõtjatele suunatud leevendusmeetmed (info seisuga 18.03). . Enne webinari tuleb laadida alla Zoom äpp arvutisse (Zoom Client  for meetings): //zoom.us/download Webinari eel klikkida lingile: //zoom.us/j/116914917    (Parool: 636403).

Lisaks on avatud 24/7 küsimuste-vastuste webinar: Ülevaade ettevõtetele – kriisimeetmete seis. Liitumise link //zoom.us/j/116914917. Parool: 636403. Webinari live-keskkonda saab lisada 24/7 küsimusi. Paar korda päevas saadetakse esitatud küsimuste-vastuste koond soovijatele e-postkasti.

Järgmiseks kutsutakse kõiki ettevõtteid andma infot läbi üle-Eestilise küsimustiku. Küsimustiku eesmärk on anda riigipoolsetele otsustajatele informatsioon ettevõtete seisukorrast, vajadustest. Eesmärk on et riik saaks rakendada võimalikult tõhusad toetusmeetmed..

Kokkuvõttes: kõik ettevõtted on oodatud jälgima IVEK FB lehte. Uudiseid postitatakse mitu korda päevas. Facebook on kanaliks kuna see võimaldab kõige kiiremat infovahetust. Samuti saadavad IVEK konsultandid infot IVEK klientide mailidele. Ettevõtetel kes pole IVEK infoväljas ja FBs ei tegutse kuid soovivad infot mailile palume ühendust võtta info@ivek.ee

Kontaktisik pressile: Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikoordinaator, IVEK

5174236 Kadri.jalonen@ivek.ee

Tööstusettevõtete webinar – 16.03. kokkuvõte ja osalemine

 

16.03.2020 toimus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tööstussektori ettevõtjatega webinar.

Leiate webinari kohta koostatud kokkuvõtte SIIT

Kokkuvõttes kollasega tähistatud read ja küsimused on hetkel need, millele praegu veel vastust ei ole või vastata ei osata. Töö selles osas käib ja püütakse leida kõigele lahendused lähipäevil. 

 

NB! Alates täna hommikust töötab MKMi Zoomi webinar, kus on 24/7 võimalik esitada küsimusi ning saada asap neile vastused. 

Webinar: Ülevaade tööstusettevõtetele – kriisimeetmete seis

Liitumiseks vajuta siia: //zoom.us/j/116914917 

Parool: 636403

Kuidas liituda: 

1. Enne webinari laadida alla Zoom äpp arvutisse (Zoom Client  for meetings): //zoom.us/download
2. Webinari eel klikkida lingile: //zoom.us/j/116914917    (Parool: 636403)
3. Kliki “Join the meeting” ning lisa nimi ja email
4. “Terms and conditions” –> kliki “Agree”
5. Kliki nupule “chat” ning saad lisada panelistidele jooksvalt oma küsimusi

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on alates 16. märtsist kaugtööl

Avaldatud 13 märts, 2020

Vähendamaks viiruse leviku riski on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) kõik töötajad alates esmaspäevast, 16. märtsist kodusel kaugtööl. Suletud on nii Jõhvi kui ka Narva kontor ning turismiinfokeskus.

IVEK kasutab pilverakendusi, töötajatel on mobiiltelefonid ja sülearvutid. Töötamaks kaugelt on vajalik vaid internetiühendus. Kõik töötajad on kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Koosolekuteks ning videovestlusteks kasutatakse Skype’i või teisi netipõhiseid lahendusi.

Klientidele oleme kättesaadavad tööajal 9.00-16.30.

Kõikide IVEK väljakuulutatud ürituste kohta antakse jooskavlt lisainfot.

Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, peske käsi ning järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi!

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor on avatud

 

 

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

Rahandusministeeriumi pressiteade
1. märts 2020 

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

 „Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime.”

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodustada rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).

Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile. Ida-Viru maakonnas MTÜ Ida-Virumaa omavalitsuste liit. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 01.aprill 2020 kell 16.30.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja taotlusvormid asuvad MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel //ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-

Programmi määrusega saab tutvuda siin

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi tutvustavatele infopäevadele

10. märts

Kell 16:00 Jõhvi IVOL büroo saal III korrus (Keskväljak 1 Jõhvi)

Infopäev toimub Eesti keeles

11. märts

Kell 16:00 TÜ Narva Kolledž, ruum nr 215 II korrus (Raekoja plats 2)

Infopäev toimub Vene keeles

Registreerumine infopäevale //bit.ly/kop2020k

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

OOTAME ETTEPANEKUID AASTA TEGIJA 2019 TIITLI ANDMISEKS

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik
ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2019 tiitli andmiseks.

Aasta Tegija 2019 võib olla üksikisik või ka rühm tegijaid, kelle 2019.
aasta jooksul tehtud tegu on jätnud positiivse jälje Ida-Virumaa  käekäigule.
Tegevusvaldkonnad pole piiratud – kandidaate võib esitada kultuuri-,
sotsiaal-, majandus- jm valdkonnast. Tähtis on vaid see, et tegija
tehtud teod on tunnustuse väärilised.

Kõigil inimestel, asutustel ja kollektiividel on võimalus esitada
kandidaate tiitli saamiseks kuni 6. veebruarini 2020.

Statuudi ja ettepanekuvormi leiate //ivol.kovtp.ee/aasta-tegija-statuut

Ettepanekud palume saata e-postiga ivol@ivol.ee või aadressile
Keskväljaku 1-301, Jõhvi 41594, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
märgusõnaga „Aasta Tegija auhind”.