Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Курс начинающего предпринимателя

Alustva ettevõtja baaskoolitus

Базовый курс для начинающих предпринимателей даёт необходимые базовые знания потенциальным и начинающим предпринимателям для начала бизнеса и ведения деятельности.

Курс начинающего предпринимателя подходит прежде всего для тех, кто хотел бы создать и управлять бизнесом.

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles. Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Почему стоит участвовать?

В ходе обучения будет подобрана бизнес-модель, написан бизнес-план и составлена программа действий — вс это будет хорошим началом для быстрого и эффектвного старта компании.

Участники получат базовые знания об инструментах, которые можно использовать для открытия бизнеса, и советы тренеров о том, как разработать собственную бизнес-идею.

Целевая группа:

Частные лица, заинтересованные в предпринимательстве, а также начинающие предприниматели, которые открыли бизнес недавно.

Длительность обучения: 

Длительность курса — 7 учебных дней, всего 56 академических часов, в рамках которых будет затронуто 4 различных модуля.

Место проведения:

аудиторно в Йыхви или Нарве, а также ONLINE в среде ZOOM

Размер групп:

Минимальный размер учебной группы 12 человек и максимальный 20 человек.

Как проходит обучение?

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Участие: 

Стоимость участия в курсе начиная с 25€ и стоимость зависит от формата участия:

75€, если обучение проходит в контактной форме

25€, если обучение проходит ONLINE

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (kokku 8 koolituspäeva), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid

Koolituse moodulid ja teemad:

I moodul:

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
2 õppepäeva
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul:

Turundus ja müük
2 õppepäeva
 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul:

Finantsjuhtimine ja -planeerimine
2 õppepäeva
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Äriplaanide kaitsmise esitlused
1 õppepäev
/Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
Tunnitus

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

Ida-Viru ettevõtluskeskuse alustava ettevõtja baaskoolituste ajakava

2022. aastal toimuvad alustavate ettevõtjatele baaskoolitused järgmiselt:

SÜGIS 2022

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

3 GRUPP

vene

20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Narvas,

auditoorne

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

 75 €*

alates

august 2022

4 GRUPP

eesti

21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

ONLINE

Kersti Liiva

kersti.liiva@ivek.ee

(+372) 515 8929

25 €*

alates

august 2022

*Koolitusel osalemine maksab alates 25€ ja  oleneb koolituse formaadist: 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena ja 25€, kui koolitus toimub veebis.

KEVAD 2022

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

1 GRUPP

vene

22.03, 25.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Narvas,

auditoorne

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

 75 €*

koolitus on lõppenud

2 GRUPP

eesti

20.04, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

ONLINE

Kersti Liiva

kersti.liiva@ivek.ee

(+372) 515 8929

25 €*

koolitus on lõppenud

*Koolitusel osalemine maksab alates 25€ ja  oleneb koolituse formaadist: 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena ja 25€, kui koolitus toimub veebis.

*Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust.

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESUSE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE KOOLITAJAD

Angela Melikhova

Jana Gaškova

Ron Luvitsuk

Viktoria Anushkina

Lauri Jalonen

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESUSE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE KOORDINAATORID

Kersti Liiva

Anton Pratkunas