Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2023

Hea ettevõtlusnädala 2023 osaleja!

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et planeerida järgmiseid sündmuseid veelgi paremini. Seetõttu palun leia 1 minut, et täita ära allolev küsimustik.

Ette tänades!

__________

Уважаемый участник Недели предпринимательства 2023!

Для нас важна Твоя обратная связь, чтобы планировать следующие мероприятия еще лучше. Поэтому просим вас найти 1 минуту и заполнить эту анкету.

Спасибо заранее!
  Millises ürituses osalesite? / В каком мероприятии приняли участие и хотите дать обратную связь  Teie elukoht.../ Откуда Вы?

  1) Kuidas jäite rahule sündmuse sisuga? (1 - ei jäänud rahule; 10 - jäin väga rahule) /
  Насколько ты остался доволен событием? (1 - не доволен; 10 - очень доволен)
  2) Kuidas jäite rahule ürituse korraldusliku poolega? (1 - ei jäänud rahule; 10 - jäin väga rahule)/
  Насколько вам понравилась организация мероприятия? (1 - не доволен; 10 - очень доволен)
  3) Kuidas hindate seminari kasulikkust (1 – ei olnud üldse kasulik; 10 – väga kasulik)?/
  Насколько семинар был полезен? (1- не был полезен; 10 - очень полезный)
  Kui hindasite eelmises küsimuses rahulolu alla 8 hindepunkti, siis palun põhjenda, mida saaksime paremini teha /
  Если в предыдущем вопросе вы поставили меньше 8 баллов, пожалуйста, объясните, что мы могли бы сделать лучше.
  Millistel teemadel ootaksite tulevikus seminare, koolitusi või infopäevi? /
  Какие темы семинаров, обучений вас интересуют в будущем?
  ________