Logo EAS

Tööandjale Töötukassa poolt pakutavad tööturumeetmed – ülevaade tööturumeetmetest, mille kaudu toetatakse tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel.

Loomemajandusettevõtjatele suunatud infopank – looveesti.ee. Mis on veebipõhine ja suunatud kasutamiseks loomeettevõtjatele. Lisaks ettevõtlusalastele materjalidele on selles veebis suures mahus loomemajanduse alast informatsiooni nii üle Eesti kui ka kogu Euroopast.

Välisministeeriumi ja saatkondade pakutav tugi Eesti ettevõtetele – Välisministeerium ja saatkonnad pakuvad Eesti ettevõtjatele erinevaid teenuseid.

Struktuurifondide kodulehekülg – Info Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta.

Ettevõtlusega alustamine – kasulikku lugemist ettevõtlusega alustamisel.

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal – Kasulik informatsioon maksude, raamatupidamise, töötajaga seotud, tööõiguse, seadusemuudatuste, jm uudiste kohta. 

Sündmused, koolitused ja ärivõimaluste loomine – Palju koolitusi, seminare, infopäevi, võimalusi uute ärikontaktide loomiseks pakub EAS.

Toetusprogrammid alustavale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide kohta alustavatele ettevõtjatele leiab MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koduleheküljelt.

Toetusprogrammid tegutsevale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide ja teenuste kohta tegutsevatele ettevõtjatele leiab EASi koduleheküljelt.

Stardilaen ja käendus ettevõtetele – Kredex pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ning ennast juba tõestanud ettevõtetele. Tagab ja rahastab investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel kiiresti areneda.

Ettevõtluse alustamise toetus Töötukassast – Toetus on rahaline abi, mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. 

LEADER tegevusgruppide ja toetusmeetmete info – Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus – on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Põlevkivi Kompetentsikeskus – on Kohtla-Järvel asuv teadus- ja arenduskeskus, mis pakub teenuseid peamiselt põlevkivi ning keemiavaldkonnas, vajadusel ja võimalusel ka teistes tehnika ja tehnoloogia valdkondades. Keskus pakub arendus- ja laboriteenuseid, teostab valdkondlikku standardimist, pakub intellektuaalomandi teenuseid ja üürilaboreid.

Eesti Kaubandus – Tööstuskoda – on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. Lisaks ettevõtjate huvide esindamisele, pakutakse ka mitmeid praktilisi äriteenuseid, korraldatakse koolitusi ning kontaktreise.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus – tegeleb tööstusparkide arendamisega maakonnas. SA-se peamine eesmärk on kaasa aidata uute töökohtade loomisele Ida-Virumaal. Pakub erinevaid teenuseid ettevõtetele.  

Eesti Teadusagentuur – toetab Eesti teadust ja innovatsiooni. 

ADAPTER – ühendab ettevõtjaid teadlastega.

Majandustegevuse register – tegevuslubade ja tegevusteadete registreerimine, kontrollimine jne.

Eesti Vabariigi seadused – Elektroonilises vormis leitavad kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused.a