Logo EAS
 

Alustava ettevõtja baaskoolitus

 
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2021. aastal maakonnas kokku kolm koolitust. 
Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

 

SIHTGRUPP: ettevõtlusest huvitatud eraisik, hiljaaegu alustanud ettevõtja. Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat.

OSALEMINE: eelregistreerumisega.

OSALUSTASU: 25€ või 75€ (osalustasu oleneb koolituse formaadist. 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena, 25€, kui koolitus toimub veebis) ). Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu. Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja ei saa sõltumata põhjusest mõnel koolituspäeval osaleda või osaleja katkestab õpingud.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (s.o 56 akadeemilist tundi), kella 9:30st – 17:00ni.

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (kokku 7 koolituspäeva):

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva);

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva);

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva);

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused (1 päev).

Vaata täpsemalt koolituskava siin

 

2021. aastal toimuvad baaskoolitused järgmistes kohtades ja aegadel:

KEVAD:

I grupp – Veebikoolitus (vene keeles) – 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04 ja 04.05; NB! Koolitus on juba toimunud. 

SÜGIS:

II grupp – NARVA (vene keeles) – 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11NB! Eelregistreerumine avatakse: augusti kuust.

III grupp – JÕHVI (eesti keeles) – 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11 (koolituse täpne toimumiskoht selgub koolituse lähenedes. Praegu on planeeritud, et koolitus toimub kontaktõppena, kui aga viiruse näitajad on kõrged, siis toimub terve koolitus veebis). NB! Eelregistreerumine Jõhvi koolitusele on juba avatud. Saad koolitusele registreeruda SIIN.  

 

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus. Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Lisainfo: ettevõtluskonsultant Jõhvis Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee,  tel 5158929 või ettevõtluskonsultant Narvas Anton Pratkunas, e-post anton.pratkunas@ivek.ee , tel 5291620.