Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Mentorklubi

Mis on Ida-Viru mentorklubi?

 

Ida-Viru Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatel selleks, et osalevad Ida-Viru ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Jõhvi ja Narva mentorklubisid korraldab ja koordineerib SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja neid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond
Mentorklubi eesmärk:

 

 • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • kogemuste vahetamine;
 • ettevõtjatevaheline suhtlus;
 • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.
Mentorklubi sihtgrupp:

 

Tegevused on suunatud eelkõige ettevõtetele, mis on tegutsenud 1-3 aastat.

Millal Ida-Viru mentorklubid toimuvad?

 

Ida-Viru mentorklubid toimuvad kaks korda aastas,

Kuidas mentorklubid toimuvad?

 

Väga kasulik on tegevuse klubiline ja mitteformaalne vorm. Saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, mis inspireerib, motiveerib ning aitab laiendada kontaktide võrgustikku.

Kus  mentorklubid toimuvad?

 

Mentorklubid toimuvad Narvas ja Jõhvis kohapeal ning kaugselt, hübriidvormis

Mida annab mentorlusprogramm?

Mentorklubi jooksul korraldatakse aastas vähemalt 5 erinevat sündmust – kontaktüritused, töötoad, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid, teemahommikud jms.

Iga mentorklubis osalev mentii saab konkreetse mentori, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega on võimalik personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda.

Mentorklubi tegevustes osaledes tutvud teiste alustanud ettevõtjatega ning saad jagada kogemusi ettevõttega alustamisest ja arendamisest.

Kes on mentor ja mentii?
Ida-Viru Mentorklubi
MENTOR
 • Mentori roll mentorklubis seisneb mentiide erinevate ettevõtlusega seotud probleemidele lahenduste leidmisele suunamises;
 • Mentor aitab mentiil püstitada eesmärke ning aitab mentiid eesmärkidele jõudmiseks vajalike lahenduste leidmisel ning vajalike eesmärkide maha märkimisel;
 • Mentor analüüsib koos mentiiga viimase probleemipüstitusi ning vajadusel suunab mentiid järgmiste eesmärkide saavutamisele;
 • Mentori poolt Mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid.
MENTII
 • Mentiil on alustav ettevõtja, kasvupotentsiaaliga ja kiiresti arenev ettevõtte
Miks tasub osaleda mentorprogrammis?
MENTOR
 • Sügavalt mentaalne kogemus — võimalus tunda ennast kasuliku ning vajalikuna. Mentorklubis avaneb võimalus jagada oma elukogemust teistega, teha seda oma kallihinnalise aja arvelt ja ilma ootuseta, et midagi käegakatsutavat tagasi antakse — see on hea tunne. See on tunne, mida tasub kogeda igal ettevõtjal. Ja tagasi saab kuhjaga! Häid emotsioone.
 • Võimalus panustada pisutki ettevõtjate uue põlvkonna kujunemisse ning arengusse. Mida edukam on Eesti ettevõtjate uus põlvkond, seda edukam on ka Eesti majandusareng. Edukast majandusest võidavad ju kõik.
 • Võimalus suhelda kaasmentoritega ning leida uusi sõpru, kellega klubiväliseltki on tore suhelda. Mentorklubi tulemusel tekib ka mentoril uus kontaktidevõrgustik, mis mingil määratlemata ajal tulevikus võib osutuda majanduslikult kasulikuks. Mentoril tasub kindlasti meeles pidada, et tänased mentiid võivad mentorile tulevikus olla äripartnerid ja miks mitte ka kliendid.
 • Võimalus osaleda mentorklubi korraldatavatel koolitustel. Iga koolitus, vaatamata ka tõenäosusele, et paljud asjad mentorile juba varasemast tuttavad, aitab kinnistada juba kogetud või õpitut.
MENTII
 • Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, et saada mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;
 • Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik, millise mentorklubis tegutseva mentori poole;
 • Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

IDA-VIRU MENTORKLUBID 2022


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2022. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi.

Klubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat. Alustavatele ettevõtjatele pakuvad programmi jooksul tuge mentorid (ettevõtluskogemusega ettevõtjad).

Kohtumised toimuvad piirkonna erinevates paikades ja formaatides. Igal kokkusaamisel osaleb ka kutsutud külalis koolitaja-lektor, kes räägib klubi teemast ja jagab endi kogemusi, teadmisi.

 

loe edasi…

IDA-VIRU MENTORKLUBIDE KOORDINAATORID

Võtame ühendust!

Kersti Liiva

Alustavate ettevõtjate konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est

Võtame ühendust!

Anton Pratkunas

Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Hea alustav ettevõtja! Kui sul tekkis mentorklubi programmis osalemise vastu huvi, siis võta allpool olevatel kontaktidel ühendust.

Mentorklubide ajalugu
Mentorklubi 2022

 

Jõhvi
 • Kava
 • Galerii
Narva
 • Kava
 • Galerii

Ida-Viru Mentorklubid toimuvas aastast 2003.