Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Mentorklubi

Mis on Ida-Viru mentorklubi?

Ida-Viru Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatel selleks, et osalevad Ida-Viru ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad.

Jõhvi ja Narva mentorklubisid korraldab ja koordineerib SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja neid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond
Mentorklubi eesmärk:
 • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • kogemuste vahetamine;
 • ettevõtjate omavaheline suhtlus;
 • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.
Mentorklubi sihtgrupp:

Tegevused on suunatud eelkõige ettevõtetele, mis on tegutsenud 1-3 aastat.

Millal Ida-Viru mentorklubid toimuvad?

Ida-Viru mentorklubid toimuvad kord aastas Jõhvi piirkonnas ja Narvas.

Kuidas mentorklubid toimuvad?

Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid)  kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid) ning üheskoos õpitakse ja arenetakse. Maakondlikus mentorklubis jagavad tegutsevad  ettevõtjad alustavatele ettevõtjatele oma kogemusi  ja annavad head nõu. Kohtumised toimuvad klubilises formaadis, mille käigus saab vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega, saab ammutada uut inspiratsiooni ja motivatsiooni, suurendada teadmisi ning kindlasti laiendada kontaktide võrgustikku.

Kus  mentorklubid toimuvad?

Mentorklubid toimuvad Narvas ja Jõhvi piirkonnas kohapeal, kuid on ka kohtumisi veebi teel või hübriidvormis.

Mida annab mentorlusprogramm?

Mentorklubi jooksul korraldatakse programmi jooksul vähemalt 5 erinevat sündmust – kontaktüritused, töötoad, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid, teemahommikud jms. Üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Iga mentorklubis osalev mentii saab konkreetse mentori, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega on võimalik personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda.

Mentorklubi tegevustes osaledes tutvud teiste alustanud ettevõtjatega. Sul on võimalik jagada kogemusi enda ettevõtte käivitamisest ja arendamisest. Olla avatud ja aktiivne.

Kes on mentor ja mentii?
Ida-Viru Mentorklubi
MENTOR
 • Mentorklubis seisneb mentori roll mentiidele toe pakkumises, nendele ettevõtlusega seotud erinevatele probleemidele lahenduste leidmise suunamises;
 • Mentor aitab mentiil selgitada välja ning püstitada eesmärke;
 • Mentor ja mentii koos analüüsivad programmi jooksul püstitatud eesmärke, kas ja kuidas need on saavutatud ning vajadusel, kui eesmärkide täitmisel on tekkinud raskused siis toetab, suunab, jagab enda kogemusi, head nõu, kontakte;
 • Mentori poolt mentiide probleemidele lahenduste leidmine on suunav, mentor ei tee mentii eest otsuseid ega tegevusi ära;
 • Mentor on ettevõtja, kellel on  vähemalt  3-aastane ettevõtlus- või juhtimiskogemus ja soov oma kogemustega piirkonna ettevõtluse arengule kaasa aidata;
 • Mentor innustab ja toetab mentiid ning on missioonitundega;
 • Mentori töö on vabatahtlik ja ei ole tasustatud.
MENTII
 • Mentii on alustav ettevõtja, tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3. aastat;
 • Mentii on aktiivne ja avatud, on valmis küsima ja nõu kuulda võtma;
 • On motiveeritud, et käivitada enda ettevõte ja teeb eesmärkide nimel tööd;
 • Teab, miks mentorklubi programmis osaleb ja mida mentorilt ootab;
 • Mentorklubis saab suhelda teiste ettevõtjatega, suureneb kontaktvõrgustik;
 • Õpib nii positiivsest kui puudustele suunatud tagasisidest;
 • Varub kohtumisteks aega ja vajadusel valmistub ette;
 • On valmis vahetama kogemusi ja suurendama ettevõtlusalaseid teadmisi;
 • Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.
Miks tasub osaleda mentorprogrammis?
MENTOR
 • Sügavalt mentaalne kogemus — võimalus tunda ennast kasuliku ning vajalikuna. Mentorklubis avaneb võimalus jagada oma ettevõtlusalast kogemust teistega, teha seda ilma ootuseta, et midagi käegakatsutavat tagasi antakse — see on hea tunne. See on tunne, mida tasub kogeda igal ettevõtjal. Ja tagasi saab kuhjaga ainult häid emotsioone;
 • Võimalus panustada pisutki ettevõtjate uue põlvkonna kujunemisse ning arengusse. Mida edukam on Eesti ettevõtjate uus põlvkond, seda edukam on ka Eesti majandusareng. Edukast majandusest võidavad ju kõik;
 • Võimalus suhelda kaasmentoritega ning leida uusi sõpru, kellega klubiväliseltki on tore kohtuda või vestelda. Mentorklubi tulemusel tekib ka mentoril uus kontaktide võrgustik, mis mingil määratlemata ajal tulevikus võib osutuda majanduslikult kasulikuks. Mentoril tasub kindlasti meeles pidada, et tänased mentiid võivad mentorile tulevikus olla äripartnerid ja miks mitte ka kliendid.
 • Võimalus osaleda mentorklubi korraldatavatel koolitustel. Iga koolitus, vaatamata ka tõenäosusele, et paljud asjad mentorile juba varasemast tuttavad, aitab kinnistada juba kogetut või õpitut;
 • Saab ennast teostada ja toetada maakonnas tegutsemist alustanud ettevõtjaid.
MENTII
 • Mentiil on võimalus kaardistada oma ettevõttega seotud väljakutsed ja probleemid ning esitada nende lühikirjeldus mentorile, et saada mentoripoolset hinnangut ja suunavat abi probleemide lahendamiseks;
 • Mentiil on mentorklubis konkreetne mentor, kuid probleemi iseloomust lähtuvalt on mentiil võimalus pöörduda ükskõik, millise mentorklubis tegutseva mentori poole;
 • Kõikide mentorilt saadud suunavate juhiste või lahenduste kasutamise otsustamine lasub täielikult mentiil, lõppotsuste tegemisel mentorid ei osale.

IDA-VIRU MENTORKLUBID 2023


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2023. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi.

Klubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat. Alustavatele ettevõtjatele pakuvad programmi jooksul tuge mentorid (ettevõtluskogemusega ettevõtjad).

Kohtumised toimuvad piirkonna erinevates paikades ja formaatides. Igal kokkusaamisel osaleb ka kutsutud külaliskoolitaja või -lektor, kes räägib klubi teemast ja jagab endi kogemusi, teadmisi.

 

loe edasi…

IDA-VIRU MENTORKLUBIDE KOORDINAATORID

Võta ühendust!

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Võta ühendust!

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Hea alustav ettevõtja! Kui sul tekkis mentorklubi programmis osalemise vastu huvi, siis palun võta meiega ühendust.