Logo EAS

Kasulik info

 

Kuidas tegutseda MTÜs?

Vastused leiad maakondlike arenduskeskuste infoportaalist www.mtyabi.ee

  • Infomaterjal ja juhendid nii alustavale kui tegutsevale ühendusele
  • Toetusprogrammide tähtajad, koolituste ja infopäevade toimumisajad
  • Põnevat lugemist nii vabaühendusele kui kodanikuühiskonnast huvitatule

 

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜks?

Vastuse annab Eesti Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel

 

Annetuste maksustamine

Annetuste maksustamise info

 

MTÜ raamatupidamine ja selle eripärad

 

Vabaühendustele olulisi materjale leiad:

 

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.