Logo EAS

ALGAB KOOLITUSPROGRAMM IDA-VIRUMAA VABAÜHENDUSTELE

 

Maikuus algab Jõhvis vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mis keskendub käesoleval aastal ühingute omatulu teenimise ja sotsiaalse ettevõtluse teemadele. Programm koosneb kahepäevasest koolitusseminarist ja kahepäevasest õppereisist, kuhu on osalema oodatud maakonna MTÜ-de esindajad. Koolitusest saavad kõige rohkem kasu ühendused keda huvitab omatulu teenimine. MTÜ-d, kellel on juba olemas mõni omatulu teenimise allikas, saavad hinnata kas nad on kasutamas ära oma parimat potentsiaali ja otsustada mis suunas omatulu allikate mitmekesistamisega edasi tegeleda.

 

Programmi kava:

09.05.2019  I moodul - Vabaühenduste omatulu. Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Miks on vaja MTÜ-del mitmekesistada omatulu ja mis on sotsiaalne ettevõtlus?
  • Mida on vaja muuta juhtimises ja teada seadusandlusest ning maksundusest, et teenida tulu uutmoodi.
  • Sotsiaalne ettevõtlus: toote ja teenuse müük kui tuluallikas. Kuidas selleni jõuda?
  • Sponsorlus, annetus ja ühisrahastus: kuidas küsida ja saada eraisikutelt või ettevõtetelt raha selleks, et teha rohkem head oma sihtgrupile ja abivajajatele.

 

14.05.2019 II moodul praktiline töötuba/koolitus.

Töötoa eesmärk: osalejad, kes on I moodulis arutanud, mis tuluallikaid nad soovivad arendada, saavad katsetada tööriistu, millega on võimalik edasi töötada organisatsiooni sees ja teavad kuidas need töötavad koostöös partneritega. Töötoa tulemusena oskavad osalejad koolituselt saadud tööriistu kasutada oma organisatsiooni edasises tegevuses ning oskavad leida võimalusi omatulu teenimiseks.

 

Koolitused toimuvad mõlemal päeval kella 13:00 – 19:00, Kaubanduskeskuse Tsentraal III korrusel, Keskväljak 4, Jõhvis.

Koolitaja Toomas Roolaid, Võtmeoskus OÜ.

 

Maikuu lõpus toimub kahepäevane õppereis Viljandimaale, vaatluse all on piirkonna vabaühenduste head praktikad: omatulu teenimine, teenuste osutamine, koostöö uuenenud KOV-ga jpm.

Loe koolituse kohta täpsemalt SIIN

Programmis osalemise nelja päeva tasu on 32 eurot (kohvipausid, õppereisi toitlustuskulud), mis tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel.

Koolitusprogrammi registreerimine kuni 05. mai 2019. Registreeru juba täna SIIN !

 

Lisainfo programmi kohta: Aksana Pungas, vabaühenduste konsultant, tel 528 8456, aksana.pungas@ivek.ee

Programmis osalejate arv on piiratud, olge nobedad!

 Registreerimine on lõpetatud!

MTÜde arenguprogrammi läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital.