Logo EAS

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõhvis 23.09.-18.11.2020

 
Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7+1 päeva. Koolituse baasõpe 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning pilootprojekti korras sel aastal 1 päev (8 akadeemilist tundi) e-kaubanduse koolituspäev.

KOOLITUSKOHT: Jõhvi (koolituse täpne toimumiskoht on täpsustamisel).

KUUPÄEVAD: 23.09; 30.09; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; E-kaubanduse koolituspäev: 11.11. Kõik koolitused algavad igal päeval kell 9:30 ning lõpevad orienteeruvalt 16:45

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja. Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat. 

OSALEMINE: eelregistreerumisega, kuni 16.09.2020. SIIN

OSALUSTASU: 50€ (kohvipauside tasu). Lõunasöök on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu. Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolituse algust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja katkestab õpingud või kui koolituja ei saa korraldaja poolt mitte sõltuvatest põhjustest mõnel koolituspäeval osaleda. 

 

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (7 päeva):

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva);

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva);

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva);

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused (1 päev).

Vaata täpsemalt koolituskava siin

 

E-kaubanduse koolituspäev (1 päev)

  • Sissejuhatus e-kaubandusse (millega on tegu; millised on trendid ja suundumused Eestis ja lähiturgudel)
  • Kuidas alustada e-kaubandusega? (ülevaade võimalikest e-poe platvormidest ning teistest online ostukanalitest nagu Amazon, Ebay, Etsy jt)
  • Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook, Instagram, meiliturundus, jt)

 

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus. 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: ettevõtluskonsultant Jõhvis Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee, tel 372 5158929