Logo EAS

AVATUD ON KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOOR

01.04.2021

1. aprillist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 30. aprill 2021 kell 16.30.

NB! Alates 2021 kevadvoorust käib taotlemine läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Otseviited taotluskeskkonda:

Täiendav info on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt projektide viite all

Programmi määrusega saab tutvuda SIIN

 

Infotunnid taotlejatele:

12. aprillil kell 14.00 Zoom keskkonnas, osalemiseks registreeru SIIN. Anname lühida ülevaate programmi nõuetest ja muudatustest.

13. aprillil kell 14.00 venekeelne infotund Zoom keskkonnas, registreerumine SIIN.

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek.ee Tel: 5300 6902 (Narvas)