Logo EAS

UUS! Digitaliseerimisega alustamise toetus

MAKSIMAALNE TOETUS: 2 000€
OMAFINANTSEERING: vähemalt 50%
 
Toetust käsitletakse vähesetähtsusega riigiabina (VTA),vaata lähemalt: //www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi
 

TOETAVAD TEGEVUSED

 • välise eksperdi kaasamine
 • tehnilise lahenduse soetamine.

TINGIMUSED

1. Taotlejaks saab olla Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud töötleva tööstuse (jagu C) ettevõtted, kes tegutseb väljaspool Tallinna ja Tartu linna.

2. Taotluse esitamine eeldab Diginnotool täitmist ja vähemalt ühel veebiseminaril osalemist.

3. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 28. veebruar 2022 e-maili aadressile: digi@arenduskeskused.ee

4. Tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 01. juuniks 2022 ja lõpparuanne esitatud 15. juuniks 2022. 

 TAOTLEMISE PROTSESS
 
1. Enesehinnangu läbimine Diginnotool kaudu

Enesehinnangu läbiviimine ettevõtte hetkeolukorra kaardistamiseks Diginnotool, (//www.diginnotool.eu/) abil.

2. Veebiseminaril osalemine

Digitaliseerimisprotsessi tutvustaval, käesoleva programmi raames pakutaval, tasuta seminaril osalemine (vähemalt ühel pakutavast valikust).

Veebiseminari eesmärk: ettevõtete digimuutuste elluviimise julgustamine läbi praktiliste näidete ja konkreetsete teemakäsitluste.

Kestus: 1,5 - 2 tundi (Zoom keskkonnas)

Registreeru SIIN!

Veebiseminaride teemad:

 

 

I. Digitaliseerimise tasuvus – kuidas organisatsioonis planeerida digitaliseerimist ja automatiseerimist

Teemad:

 • Millest alustada digistrateegia loomisel;
 • Digistrateegia roll ja asukoht ettevõtte äris, kuidas mõõta tulemuslikkust;
 • Ettevõtte protsesside kaardistamine, praktilised abivahendid kaardistamisel.

II. Digistrateegia praktiline elluviimine ettevõtetes (27.10.2021)

Teemad:

 • Väljakutsed seoses digistrateegia elluviimisega;
 • Kuidas alustada muutuste elluviimist organisatsioonis;
 • Kuidas juhtida muudatuste elluviimist (meeskonna kaasamine digitaalsesse transformatsiooni).

III. Töövoogude automatiseerimine ja tarkvara valik (03.11.2021)

Teemad:

 • Kuidas valida enda ettevõttele sobivaimad tarkvara lahendused;
 • Töövoogude automatiseerimise praktilised näited (töötajate töö planeerimine ja masinate töö planeerimine).

IV. Kuidas andmetega raha teenida (09.11.2021)

Teemad:

 • Andmeanalüüs ettevõttes, selle praktilised rakendamisvõimalused ja kasutegurid;
 • Praktilised näited andmete kasutamisest ja masinõppe rakendamisest (tootmises, laonduses, müügis).

V. Erinevad digitaalsed lahendused ettevõtete protsessides täna ja tulevikus (16.11.2021)

Teemad:

 • Kordav ülevaade erinevatest tööstuslahendustest, vajadusel praktilised toodete tutvustused (ERP, masinõppe lahendused, ladude digitaliseerimine);
 • Digitaliseerimise tulevik – uuenduslikud lahendused ja lähenemised, millega arvestada (tehisintellekt jne).

Kõikidele veebiseminaridele registreerujatele saadetakse materjalid ja ka salvestus koolitusest.

Registreeru SIIN!

Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

 

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

KONTAKTISIKUD IDA-VIRUMAAL:

Jefim Aljoškin

ettevõtluskonsultant

+372 5332 3596

jefim.aljoshkin@ivek.ee

Aleksandra Leštšuk

turunduspetsialist

+372 5355 1188

aleksandra.lestsuk@ivek.ee