Logo EAS

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõhvis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ koostöös

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad:

Alustava ettevõtja baaskoolituse

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee arendamine
  • Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan
  • Tootearendus ja teenuse disain
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
  • Juhtimine

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad.

Koolitus toimub: 14-15.09; 28-29.09; 11-12.10; 26.10, kella 10.00 kuni 17.00  ja eesti keeles.

Toimumiskoht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi

Osalemistasu: Koolituse omaosalus osavõtjale on 40 EUR (s.h KM). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja 2 kohvipausi.

Koolituse programm ja päevakava ning koolitusel osalemise ankeet

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 08.09.2016  e-mailile: kersti.liiva@ivek.ee  

Lisainfo: kersti.liiva@ivek.ee või tel. 5158929    

 

Koolituse toimumist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.