Logo EAS

Ida-Viru MTÜde sügiskool 2021

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ootab mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid või tegevjuhte osalema maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogrammi koolitusel „Õiguspärased ja sisukad MTÜ koosolekud“.

KOOLITUSE EESMÄRK: osalejad oskavad kavandada, läbi viia ja dokumenteerida oma MTÜ üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid ning tunnevad mittetulundusühingute seaduses ja ühingu põhikirjas sätestatud õigusnorme.

Teemad, mida käsitletakse:

  • MTÜ kui eraõiguslik juriidiline organ
  • MTÜ juhtimisorganid ja nende tegevust reguleerivad õigusnormid
  • Üldkoosolek ja selle pädevus
  • Üldkoosoleku kavandamine ja selle läbiviimine
  • Üldkoosoleku dokumenteerimine
  • Juhatus ja selle pädevus
  • Juhatuse koosolekud ja nende dokumenteerimine

Koolituse pikkus 8 akadeemilist tundi.

METOODIKA: aktiivloeng vaheldub praktiliste harjutustega. Osalejad võtavad koolitusele kaasa oma ühingu põhikirja ning viimase üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku protokolli koopia (paberkandjal).

TOIMUMISE VIIS: Koolitus toimub kontaktõppena järgides kõiki Vabariigi Valitsuse poolt seatud reegleid. Kui valitsus kehtestab uued piirangud ja koolitust kontaktõppe vormis pole võimalik läbi viia, siis toimub koolitus Zoom keskkonnas.

KOOLITUSKOHT: kontaktõppe korral toimub Keskväljak 1, Jõhvi riigimaja III korruse saalis või veebis (platvormil Zoom).

TOIMUMISAEG: 7. oktoober 2021 kell 10:00-17:15

OSALUSTASU: 15 € kui koolitus toimub kontaktõppena (sisaldab kohvipause ja koolitusmaterjale, lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transport vm).           

Kui koolitus toimub veebis, siis osalustasu puudub.

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust.

Koolitus toimub eesti keeles, venekeelse järeltõlkega.

Koolitaja Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant.

 

OSALEMINE: eelregistreerumisega. Palun registreeru koolitusele SIIT

Registreerimise viimane kuupäev 30. september 2021.a.

Maakonna vabaühenduste juhtide arendamiseks pakutavate tugitegevuste  eesmärgiks on maakonna piires või maakondade üleselt tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

NB!!! Alates 26.augustist kehtivad Eestis uued piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga.

Uued piirangud puudutavad ka antud koolituse korraldamist, mis tähendab, et kontaktõppe puhul peame jälgima kõiki Vabariigi Valituse poolt kehtestatud nõudeid.

Kontaktõppe korral peab koolitusele tulija esitama COVID tõendi, mis:  

  • kinnitab COVID-19 haiguse läbipõdemist (180 päeva jooksul)
  • või kinnitab COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist (koroonapass)
  • Juhul, kui sul ei ole koroonapassi, siis on võimalik teha kuni 48h enne koolituse algust antigeeni kiirtest või kuni 72h varem PCR test. Meditsiiniasutuse poolt väljastatud tõend negatiivse testi kohta tuleb võtta kaasa.

Koroonapassi saad alla laadida ja välja printida logides patsiendiportaali: //www.digilugu.ee/login 

Testimispunktid leiad siit: //koroonatestimine.ee/testimispunktid/  

Loe lisaks piirangute ja nõuete kohta siit: //www.kriis.ee/et

 

Lisainfo:

Marju Uustalu, e-post marju.uustalu@ivek.ee, tel. 529 4111

Tatjana Zamorskaja, e-post tatjana.zamorskaja@ivek.ee, tel. 5300 6902

 

Koolitust rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.