Logo EAS

Ida-Virumaa ettevõtlusseminar – “Tähelepanu! Valmis olla! Start!”

Kutsume Ida-Virumaa ettevõtlusseminarile ja saage teada, kas Ida-Virumaast võib saada arengukiirendi ka teie ettevõtte jaoks!

25. märts 2021 kell 13.00-15.00 Zoomis 

 

Ida-Virusse suunatakse lähiaastatel ca 270 miljonit eurot ettevõtete investeeringute ja arendusprojektide toetuseks, kusjuures toetusmäär on kuni 35% ja toetuse ülempiir kuni 10 miljonit eurot ettevõttele.

Seminaris läheme konkreetsemaks ja räägime sellest, mis tingimused ootavad ees Ida-Virumaal laienemisest huvitatud ettevõtjat. 

Eesti majanduse järgmine kasvupiirkond võib olla Ida-Virumaa:

  • Siia suunatakse lähiaastatel hulgaliselt õiglase ülemineku rahalisi vahendeid – toetuste kogumaht ettevõtetele investeeringuteks ja arendusprojektideks ca 270 miljonit, toetusmäär kuni 35% ja ülempiir kuni 10 miljonit eurot ettevõttele.
  • Jätkuvad finantseeringud riigieelarvest, struktuurfondidest ja muudest Euroopa Liidu programmidest.
  • Väga head tingimused uute investeeringute vastuvõtuks – detailplaneeringuga kinnistud linnade lähistel, valmis taristu ja nn „soft landing“ tugi, mis jätkub ka peale ettevõtte või selle struktuuriüksuse töö alustamist.
  • Kvalifitseeritud tööjõud ja tugi selle ümber- või täiendõppeks.
  • Ettevõtjatega koostööst huvitatud kõrgkoolid ja ca 2500 õpilasega kutsehariduskeskus
  • Arendusprojektide rahastamisest huvitatud pangad ja ettevõtluse tugistruktuur nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

 

PÄEVAKAVA
13.00 Moderaatori avasõnad Margus Ilmjärv, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
13.05 Järgmine kasvupiirkond on Ida-Virumaa
- tähelepanu keskmes (riik, EL)
- raha ettevõtlusprojektideks
- vaba tööjõud
- valmis taristu Andres Sutt, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
13.20 Raha ja investeerimisprojektid - Kaarel Loigu, Coop Pank AS
13.30 Vaba tööjõud ja toetused ning teenused ettevõtetele - Anneki Teelahk, Töötukassa
13.40 Haridus ja koostöö ettevõtetega - Mare Roosileht, TalTech Virumaa Kolledž
13.50 Omavalitsus kui investori sõber - Katri Raik, Narva linnapea
14.00 Kinnistud ja tugiteenused ootavad - Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
14.20 Õiglase ülemineku toetused tulevad - Hardi Murula, Ida-Virumaa Õiglase Ülemineku platvorm
14.30 Õnneliku investori kokkuvõte – esimesed kaks aastat uues tehases - Aare Pihelgas, OÜ Waldchnep juhataja

14.40 Küsimused ja vastused
15.00 Moderaatori kokkuvõte

Ettevõtlusseminar toimub jätkuna 5. märtsil toimunud energeetikavolinik Kadri Simsoni ja riigihaldusministri Jaak Aabi kohtumisele ettevõtjatega.

Ida-Viru ettevõtlusseminarile järgneb aprilli keskel Rahandusministeeriumi veebiseminar õiglase ülemineku toetusmeetmetest ettevõtjatele, mille info saadame kõigile registreerunud osalejatele.

Registreerida saab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda lehel SIIN