Logo EAS

Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiskonkurss 2021

 

Aasta Tegu_ankeedile (002)

 

MÄRKAME JA TUNNUSTAME IDA-VIRUMAA AKTIIVSEID NOORI, TEGUSAID KODANIKKE JA PARIMAID KODANIKUÜHENDUSI

 

Kutsume esitama kandidaate konkursile

IDA-VIRUMAA AKTIIVSED NOORED, TEGUSAD KODANIKUD JA PARIMAD KODANIKUÜHENDUSED 2021

 

Konkursi eesmärk

On esile tõsta ja tunnustada Ida-Virumaa aktiivseid noori, tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi, kelle teod muudavad meie õppeasutused ja kodukohad paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:

1. Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2021 - tunnustatakse ühingut, kes on kohaliku omaalgatus programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud. 

2. Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2021 –  tunnustatakse ühingut, kes panustab kogukonna arengusse ja on toetusraha tulemuslikult rakendanud.

3. Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2021 – tunnustatakse ühingut, kes on 2021. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega, on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

4. Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2021 – tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes on oma tegevusega 2021. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

5. Ida-Viru Noor Vabatahtlik 2021 - tunnustatakse Ettevõtliku Kooli initsiatiivikat noort, kes on oma vabatahtliku tegevusega 2021. aastal silma paistnud ning kes on kaasa aidanud oma kooli, piirkonna või maakonna positiivsele arengule. Vabatahtlikku noort iseloomustab soov anda oma panus, kohusetundlikkus, lahendustele orienteeritus ja valmidus võtta vastutust.

6. Ida-Viru Vabatahtlik Noortetiim 2021 - tunnustatakse Ettevõtliku Kooli noortetiimi (kuhu kuulub minimaalselt kaks noort), kes on tegutsenud vaba tahte alusel koos ühise eesmärgi saavutamise nimel ning on oma tegevusega 2021. aastal panustanud oma kooli, piirkonna või maakonna positiivsele arengule. Vabatahtliku noortetiimi näol võib olla tegemist noorteorganisatsiooniga (näiteks kooli õpilasesindus või kohalik noortevolikogu) või mõne muu mitteformaalse noortegrupiga (näiteks noortekeskuses või koolis tegutsev aktiivne grupp noori). Tunnustust väärivat vabatahtlikku noortetiimi iseloomustab initsiatiivikus, ettevõtlikkus ja hästi toimiv koostöö. 

7. Ida-Viru Lapsevanema Vabatahtlik Tegu 2021 - tunnustatakse Ettevõtliku Kooli aktiivset lapsevanemat, kes on 2021. aastal silma paistnud oma vabatahtliku panusega kohaliku haridusasutuse arengusse (lasteaed, kool, huvikool, noortekeskus). Tunnustust väärivat lapsevanemat iseloomustab initsiatiivikus ning tahe panustada kogukonda.

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, haridusasutused kui ka riigiasutused. Kandidaate saab Ida-Viru Ettevõtluskeskusele tunnustamiseks esitada kuni 07.11.2021.a

 

Kandidaadi esitamise ankeet on leitav: SIIT

Võitjad tehakse teatavaks tunnustusüritusel Kohtla-Järve Kultuurikeskuses 24. novembril 2021.a 

Üritusele ootame kõiki nominente eelregistreerimisega, mis algab novembri keskel.

 

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel! 

 

Lisainformatsioon:

Marju Uustalu

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

E-post: marju.uustalu@ivek.ee

Tel. +372 529 4111

 

Tunnustamiskonkurssi läbiviimist toetavad SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Europe Direct´i Narva Teabekeskus, Ettevõtlik Kool, Euroopa Regionaalarengu Fond "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023 (PATEE) projektist "Ida-Virumaa PATEE 2019-2023" 2014-2020.5.04.19-0392