Logo EAS

IDA-VIRUMAA VABAÜHENDUSTE JUHTIDE ARENGUPROGRAMM 2020

 

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ootavad vabaühenduste juhatuse liikmeid või tegevjuhte osalema vabaühenduste juhtide arenguprogrammis.

Koolitusprogramm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest.

Programm koosneb kuuest moodulist, millest neljas käsitletakse erinevaid teemasid, üks moodul on planeeritud õppereisile ja üks kokkuvõtetele. 2020. aasta sügisel toimub mõju analüüs.

 

Miks on programm vajalik?

Arenguprogramm aitab suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendustele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See vähendab tegevuste killustumist, aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse.

 

Arenguprogrammi kalenderplaan:

  • 14. veebruar kell 10:00-17:00 - Tartu Loomemajanduskeskuse külastus, ringkäik Kalevi tänava majades, seminar teemal „Kliendisuhete ja turunduse strateegiline planeerimine“ (lektor Andres Kuusik).
  • 13. märts kell 10:00-17:15 Rakvere AQVA konverentsikeskus – Seminar „Kasutajakeskne toote/teenusearendus ja väärtuspakkumise kujundamine"(lektor Markko Karu). 
  • 3. aprillÜhepäevane praktika Harjumaa vabaühendustes. (Väljasõit Jõhvist 8:00, tagasi jõuame orienteeruvalt 19:00).

Kogemuskohtumistel külastame Harjumaa edukaid ja omatulu teenivaid vabaühendusi.

Koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega on  koostatud külaskäigu marsruut:

MTÜ Kehra raudteejaam – Vabadussõja muuseum, seminariruum, kohvik – vana raudteejaama ruumid korrastati enda tarbeks.

MTÜ Ingver – kultuurisündmused, kontserdid, seminarid jms. Vanast ait-kuivatist korrastati omale ruumid.

Voose Päikesekodu – kõik on ökoloogiline ja Eesti toode.

Voose Külaselts – mitmekülgse külaplatsi ja oma külamajaga – vana hoone külaseltsile antud, toimetab kui küla kultuurikeskus. Tuntud on Voose talispordipäevad.

  • 29. aprill – Seminar teemal “Turundus Facebookis ja Instagramis” (lektor Jana Gaškova). Õppepäev toimub Jõhvis.
  • Mai/juuni - Tagasiside küsitlus läbitud koolituste ja kogemusreisi kohta, millest selgub osalejate koolitusvajadus sügiseseks seminariks.
  • September– sügisseminar osalejate poolt valitud teemal (koht ja kuupäev täpsustub).
  • September/oktoober - arenguprogrammi lõpuseminar (koht ja kuupäev täpsustub). Teeme tagasivaate õpitule, selle vajalikkusele, kaardistame tulevikuplaane. Koolitusprogrammis osalenud mõtestavad õppeprotsessis saadud kogemusi, jagavad esimesi kogemusi uute oskuste rakendamisel, toovad välja eduelamused ja juba ilmnenud täiendavad arenemisvajadused.

Arenguprogramm on mõeldud tervikuna ja vabaühenduste juhid/juhatuse liikmed võtavad osa kogu programmist. Koostöös Järvamaa ja Lääne-Virumaa Arenduskeskusega toimuvad Tartu Loomemajanduskeskuse külastus, Rakveres Markko Karu seminar ja külaskäik Harjumaa vabaühendustesse.

Programmis osalemise omafinantseering on 50 eurot (katab seminaride kohvipausid, toitlustuskulud), mis tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel.

Registreerumine on lõppenud!

Lisainfo programmi kohta: Marju Uustalu, vabaühenduste konsultant, tel 529 4111, marju.uustalu@ivek.ee