Logo EAS

Mentorklubisse saab nüüd kandideerida ankeedi täitmisega

 

 

Kuni  8.jaanuarini.2019 on vabaühenduste juhtidel,

kes on tegutsenud vähemalt 2 aastat, kandideerida vabaühenduste mentorklubisse

  eestikeelne(klubi tegevusaeg I poolaasta).

Nüüd on olemas kandideerimise vorm.

 

Ida-Virumaa vabaühenduste mentorklubis 2019 osaleja, mentii ankeet

Allpool olev tabel on abiks kandideerimisel, palun  vastake 19 küsimusele ja saatke krista.pedak@ivek.ee, hiljemalt 8.jaanuariks

 

Ees- ja perekonnanimi

 

Roll juhatuses

 

e- aadress

 

Telefoninumber

 

Ühenduse nimi

 

Ühenduse eesmärk lühidalt

 

  Asutamise aeg

 

Reg.number

 

 Tegevusala (EMTAK)

 

 Kodulehe aadress

 

Ühenduse tegevuse lühikirjeldus (mida? kellele? Milleks? Liikmete arv)

 

 

Küsimused või probleemid, milles vajad mentori/mentorklubi abi? Selgita või põhjenda.

 

 

Sinu ootused mentorklubile?

 

 

Millisest kanalist said informatsiooni mentorklubi kohta?

 

Luban mentoril tutvuda ankeediga

 

Kohustun osalema kõigil klubikohtumistel, 

 

Olen nõus tasuma omaosalusena kuni 6 € lõuna-ja kohvipausi eest

Tagastamise kuupäev allkirjastatult 8.jaanuar

Tagasiside kandideerimisest 9.jaanuar

 

Mentorklubide kuupäevad ja teemad:

  1. 10.01-  sissejuhatus klubi toimimisse.Tutvumine, mentorpaaride moodustamine.Teema: kaasamine (liikmed, uued juhatuse liikmed, vabatahtlikud). Lühikoolitus, praktilised ülesanded. Vestlus-arutelu. Kodutöö- kaasata vähemalt üks isik.
  2. 07.02. –Meeskond vabaühenduses, kuidas luua, kuidas hoida. Lühikoolitus. Praktlised ülesanded. Vestlus-arutelu. Kodutöö-juhatuse töökoosolek
  3. Vahekokkuvõte. Mentiide ja mentorite tagasisidestamine.
  4. 07.03.- Argumenteerimine, läbirääkimised. Sisukohane praktiline lühikoolitus. Vestlus-arutelu. Kodutöö- läbirääkimine OV-ga.
  5. 21.03 -Praktlised meeskonnamängud. Kulgemine või aus lõpetamine Mis aitab?Arengukava koostamise põhitõed.  Lühikoolitus. Vestlus-arutelu. Mentorkülastuse objekti valime. Külastuse ettevalmistavad küsimused.-kodutööna.
  6. 28.03. Mentorkülastus- klubi lõpetamine-ühine lõuna-  tänukirjad/tunnistused ning konsultandi tagasiside.

 

Mentorklubis on  võimalik osaleda kuni 10 juhil.

Mentorklubi korraldamise idee andsid vabaühendused ise, sest korduvalt  muretsesid praegused juhid, et  nad  ei suuda leida uusi juhatuse liikmeid ega kaasata uusi noori sic!  liikmeid ühendusse.

 

Mentorklubi põhiline teema  on: kuidas värskemate  ideede, teadmiste ja kontaktide toel muuta oma  ühenduse tegevus  mõttekamaks ja mõjusamaks

Klubi käib koos kuni  kaks korda kuus , nelja kuu jooksul. Iga kahe osaleja kohta on klubis ka mentor, kes on vähemalt 5 aastat edukalt vabaühendust juhtinud  ja omab häid kogemusi

Mentorklubis osalemiseks on vaja esitada ankeet (asub ülal) kus põhjendada soovi osaleda  oma vabaühenduse olukorrast lähtuvalt.