Logo EAS

Kutse Eesti-Vene piiriülese koostöö/ partnerotsingu foorumile Peterburis 7-8.09

Kutse Eesti-Vene piiriülese koostöö foorumile 7.-8. septembril Peterburis

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kutsub huvilisi partnerotsingu foorumile 7.-8. septembril 2016 Peterburis.

Foorumi eesmärgiks on tõsta osalejate teadlikkust Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist ning selle võimalustest ja nõudmistest ning anda osalejatele võimalus tulevaste projektipartnerįte leidmiseks, Foorumil jagatakse vajaliku informatsiooni ja näpunäiteid tõhusaks piiriülese projekti idee arendamiseks.

Foorumil oodatakse osalema kohalike omavalitsuste, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste, riiklike institutsioonide, mittetulundusühingute ja sihtasutuste, haridus-, kultuuri- ja äriorganisatsioonide (sh VKE-de) esindajaid, üks esindaja organisatsiooni kohta.

NB!  Eriti on oodatud Kirde-, Lõuna- ja Kesk-Eestis tegutsevad vabaühendused.

 

Kutse vahendas krista Pedak

Registreerimine: //www.estlatrus.eu/eng/events/all_events/partner_search_forum_of_the_es

Lisainfo Eesti-Vene piiriülese programmi kohta: //estlatrus.eu/eng/cbc_20142020/estoniarussia_programme1/programme_documents_

                                  Kutse tekst :

Eesti-Vene Piiriü lese Koostöö Programmi 2o14-202O Ühisel Tehnilisel

Sekretariaadil on hea meel kutsuda Teid Partnerotsingu Foorumile, mis leiab aset

7.-B.Septembril 2016 St. Peterburis.

Foorumi toimumise kohaks on Impordi Asendamise ja Lokaliseerimise

Keskus, Paviljoon N9 4, Lenexpo Näituste Kompleks, 103 Bolshoy prospect,

Vasilievsky ostrov, St. Petersburg, Vene Föderatsioon

http : //i m portnet. rulkonta kti

Foorumi eesmärgiks on tõsta osalejate teadlikkust Eestį-Vene piiriülese koostöö

programmist ning selle võimalustest ja nõudmistest ning anda osalejatele

võimalus tulevaste projektipartnerįte leidmiseks, Foorumil jagatakse vajaliku

informatsiooni ja näpunäiteid tõhusaks piiriülese projekti idee arendamįseks.

Eesti-Vene Piiriülese koostöö Programm on suunatud kolmele strateegilisele

eesmärgile:

A. Majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine mõlemal pool ühist piiri;

B. Ütriste probleemide lahendamine keskkonna, rahvatervise, ohutuse ja

tu rvalisuse valdkondades;

C. Paremate tingimuste ja korra loomine isikute, kaupade ja kapitali liikumiseks

Strateegilised eesmärgid on toetatud temaatiliste eesmärkidega (Īhematic

Objectives TO):

To1 Ettevõtluse ja VKE-de arendamine

T06 Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Īo5 Toetus kohalikele ja piirkondlikele headele valitsemistavadele

Programmi abikõlbulikud piirkonnad, kus projektid peavad olema teostatud on _

Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti Eestis ja St. Peterburg, Leningradi ja Pihkva

regioonid Venemaal. Piiriüleses projektis peab osalema vähemalt kaks projekti

partnerit _ üks Eestist ja üks Venemaalt.

Foorumil oodatakse osalema kohalįke omavalitsuste, kohalike ja piirkondlike

ametiasutuste, riiklike institutsioonide, mittetulundusühingute ja sihtasutuste,