Logo EAS

Ühisnädal otsib sündmusi!

 

Suurim üle-eestiline kodanikuühenduste nädal -

Ühisnädal, tuleb taas!

Ühisnädala 2018 keskne teema on 100 aastat kodanikuühiskonda Eestis seoses 26. novembril 1918. aastal Maanõukogu poolt vastu võetud määrusega Eesti kodakondsuse kohta,

ehkki seltsiliikumise ajalugu ulatub lausa 18. sajandisse.

 

Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama Ühisnädalal

26.novembrist kuni 2.detsembrini erinevaid sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud

ja seeläbi tähistada kodanikuühenduste  viimast  sadat tegutsemisaastat.

Soovime eriilmeliste ja oma valdkonda tutvustavate sündmuste korraldamisega näidata ühiskonnale, et Eesti riigi hea käekäik  ilma vabaühenduste   vastutustundliku ja hooliva, suures osas vabatahtliku  tegevuseta, oleks tunduvalt  vaesem. Kui palju tähtsaid asju oleksid tegemata? 

Nädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus.

Riina Nõupuu: "Tegemist on meie kõigi suure pidupäevaga, mida tähistame terve nädala vältel, seetõttu ootame ka kõiki: vabaühendusi, ettevõtjaid, kodanikke esitama sündmusi Ühisnädala kavasse!".


Enda sündmustest on võimalik anda märku kuni 11.novembrini 2018 Ühisnädala veebiaadressil: SIIN

 

Seetõttu-  jätame meelde!- meie vabatahtliku  tegevuse väärtus  aastas võrdub  ligikaudu 300 miljoni  euroga (toetusi vaaühendustele ja sihtasutustele eraldab riik ca 200 miljonit eurot).

Hoiame siis pea püsti,  me ei ole ainult  toetuse nurujad ja rahalaristajad.

Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust tunda, sest juba

kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule

üldiselt viimase saja aasta jooksul.

Riina Nõupuu: "Soovime näidata, kuhu on inimeste koostöö ja hoolivus meie ühiskonna   viinud".