Logo EAS

Vabaühenduste juhtide järgmine eestikeelne koolitus 16.02 Jõhvis

Lugupeetud vabaühenduste juhid!

Peagi on saabumas uus koolituspäev-nimelt 16.veebruaril. Jõhvis Keskväljak 4 Tsentraali III korrusel(Rajaleidja uksest)  Koolituspäev kestab.10.00-17.00   Koolituse teema: 
Suhtlemiskultuuri tegurid ja mõju suhetele. 
Mõned märksõnad:
Kuidas paremini aru saada oma kolleegist ja vestluspartnerist? Koostöö alused ja erimeelsuste lahendamine. 
Vastastikmõju ja eetiline mõjutamine, sh mõjutamistehnikad ja nende kombineerimine eesmärgi saavutamiseks.

  • Kuidas osaleda?

Koolitusele 16.02 registreeruminSIIN

hiljemalt 15.veebruariks. Küsimused krista.pedak@ivek.ee. Vastan küsimustele ka 5087472.
NB! Osaleda võib ühest mtü-st vabadel kohtade olemasolul  kaks juhatuse liiget.

  • Osaledes vähemalt kahel koolitusel, saate koolituse läbimise kohta tunnistuse.

Päevakava

 

Suhtlemiskultuuri kujundamise koolitus

Eesmärk:

Eesmärgipärase suhtlemise teadmised ja tehnikad kasutamiseks igapäevatöös

Osalejad:

15 vabaühenduste juhti

Meetodid:

eemakäsitlused vahelduvad diskussioonide ja teemakohaste kogemus-harjutustega

Teemakava:

 

 

10.00

 

 

 

 

11.30

11.45

 

 

 

13.15

14.00

 

15.30

15.45

 

 

17.00

Sissejuhatus – koolituspäevast lühiülevaade (Mare, Ethel)

Suhtlemiskultuuri tegurid ja mõju suhetele. (Ethel)

Suhtlemise eesmärgistamine ja mõjusa sõnumi koostamine ning esitamine. (Mare; kogemusharjutus eesmärgiga suhe luua – Sa oled/tead/oskad... sellepärast, et...; Ma olen/tean/oskan...., sellepärast, et...)

Paus (15 minutit)

Läbirääkimiste struktuur- sageli ei teadvusta me endale, et igal tegevusel on oma kord ja seaduspärasus, millest kinnipidamine suurendab meie võimalusi kogeda positiivseid tulemusi. Millised kindlad tegevused aitavad läbirääkimistel olla kas paremaid kuulajad ja mõtlejad või hoopis kauplejad ning teenindajad?

Kauplemisfaasi konflikt ja selle lahendamine – kuidas valida strateegiat ja kehtestada piire? Kauplemise võtted ja nende kasutamine. (Ethel)

 

Lõuna (45 minutit)

 

Läbirääkijate käitumismustrid ja isiksusetüübid - kuidas tavaliselt läbirääkimisi peame ja kuidas iseloom mõjutab läbirääkimiste kulgu? Kuidas paremini aru saada oma kolleegist ja vestluspartnerist?

Koostöö alused ja erimeelsuste lahendamine (Ethel)

 

Paus (15 minutit)

 

Vastastikmõju (kogemusharjutus) ja eetiline mõjutamine, sh mõjutamistehnikad ja nende kombineerimine eesmärgi saavutamiseks. (Mare; harjutus – väide+selgitus+põhjendus väärtustele apelleerides ja esitades sotsiaalsust toetava suhtumisega)

Kokkuvõte ja koolitustulemuse esiletoomine koos kasutusvõimalustega igapäevatöös

Toimumis-koht ja aeg

Jõhvis  Tsentraali III korrus

16.02.2018 kell 10.00-17.15 (8 akadeemilist tundi)

  

 

Alustavate vabaühenduste koolitusprogramm koosneb mitmest üksikkoolitusest.
Koolitus onTeile tasuta, seda finantseerib Eesti Vabariik.
Tasuda tuleb Teil 5€ kohvipausi ja kerge lõuna eest.

Koolituskavast täpsemalt:

Alustavatele  ja tegutsevatele vabaühendustele

16.02.2018 Suhtlemine, läbirääkimised, meeskonnatöö Ethel ReierTallinna MK

15.03.2018 Raamatupidamisprogramm e-arveldaja, Andres Moks, Justiitsministeerium

12.04.2018 Projekti koostamise algõpe Krista Pedak, SA IVEK

25.05.2018 Õppereis Sillamäe ja Narva vabaühendustesse Krista Pedak, Sa IVEK