Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Опросник : Почему Вы не открыли своё дело?

Tere!

 

Palume meie küsimustele vastata neil Ida-Virumaa inimestel, kes pole kunagi ettevõtlusega tegelenud.

Loomulikult ei pea kõik inimesed ettevõtjaks hakkama, aga selle uuringu eesmärk on teada saada just seda, mis põhjustel jäetakse ettevõtlusega alustamata.

Uuringu on tellinud Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Loomeklaster, läbi viib Gurmeejooksud MTÜ. 

Lisainfo saamiseks kirjutage  aet.kiisla@gmail.com 

Здравствуйте!

Просим ответить на наши вопросы тех жителей Ида-Вирумаа, которые никогда не занимались предпринимательством. Конечно, не все люди должны стать предпринимателями, но цель этого исследования — точно выяснить, по каким причинам люди не начинают свой бизнес.

Исследование было заказано Ида-Вируским центром предпринимательства и творческим кластером, и  проводится Gurmeejooksud MTÜ.

Для получения дополнительной информации напишите aet.kiisla@gmail.com 

  KÜSITLUS:
  ОПРОСНИК:

  Mis põhjusel POLE Te ettevõtlusega alustanud.../
  По какой причине Вы не начали своё дело?...
  Palun märkige, millised loetletud asjaoludest on takistanud Teil ettevõtlusega alustamist:
  Пожалуйста, укажите, какие из перечисленных обстоятельств помешали Вам начать бизнес?:
  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage:
  Если ответ был "Прочее", то поясните
  Palun märkige, kas ja millised neist tegevustest on Teie hobid:
  Какие хобби у Вас есть?:


  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage:
  Если ответ был "Прочее", то поясните


  TÄIENDAVAD ANDMED:/
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:


  Teie vanus:
  Ваш возраст


  Teie rahvus: / Пожалуйства, укажите свою национальность


  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage: /
  Если ответ был "Прочее", то поясните

  Teie elukoht... / Ваше место жительства...  Teie sugu: / Ваш пол:


  TEIE KONTAKTANDMED:

  Kui olete valmis sel teemal suuliselt põhjalikumalt vestlema, siis palun kirjutage siia oma e-mail või telefoninumber.

  Контактные данные
  Если желаете дополнительно пообщаться на тему опроса, то можете оставить свои контактные данные: