Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

01.04.2023 on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse 20. sünnipäev!

 PRESSITEADE

 

01.04.2023 on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse 20. sünnipäev! Need on olnud KAKSKÜMMEND väga ägedat aastat!

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus asutati 2003. aastal. Selle aja jooksul on tehtud hulga erinevaid tegevusi, nt on toimunud üle 7000 ettevõtlusteemalise nõustamise, on üle vaadatud palju äriplaane, mille tulemusena ellu viidud üle 2000 äriprojekti, korraldatud on üle 3000 ürituse, sündmuse või koolituse ning kaasatud maakonna projektidesse üle 60 mln EUR investeeringuid.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus on piirkondlik arengumootor. Keskus keskendub innovatiivsetele algatustele, uue ettevõtliku põlvkonna kujundamisele ja rahvusvahelistele koostöövõrgustikele, õiglasele üleminekule ja kliimasõbralikule majandusmudelile, et toetada Ida-Virumaa arengut. Selleks viib keskus ellu maakonnas mitmeid programme ja koordineerib võrgustikke: Ida-Viru turismiklaster, Viru FilmiFond, Ida-Viru Loomeklaster, Hariduskopter, Ettevõtlik Kool ning arendab ettevõtlikkust ning kogukondasid ja ettevõtlust piirkonnas koostöös partneritega.

See 20-aastane töö on olnud põnev, täis erinevaid algatusi  ja väljakutseid! Täna töötab keskuses 17 arendusinimest, kes kõik on oma ala professionaalid ning panustavad piirkonna arendustegevustesse oma südame ja hingega.

Partnerid tunnustavad keskust ja on öelnud, et erinevaid takistusi ületades  ja probleeme lahendades on koos Ida-Viru Ettevõtluskeskusega piirkonnas mitu „puuda soola ära söödud“. Kuid see pole ei keskust ega selle partnereid heidutanud, vaid koos ollakse valmis 10 korda rohkem „soola läbi närima“ ja kõik ikka selleks, et teha Ida-Virumaast taas suur maakond .

Ida-Viru Ettevõtluskeskus tänab kõiki partnereid suurepärase koostöö eest! Loodame, et meie hea koostöö jätkub edaspidigi ning usume, et kõige paremad ja edukamad projektid või ühistegevused seisavad meil veel ees! Ainult koos tegutsedes saab muutusi ellu kutsuda ja tulemus on mõjusam, haare laiem ja jõuab rohkem. Vahepeal on kindlasti vaja  õnnestumisi koos tähistada!

#ivek20 #piirkondlikarengumootor

 

Kontakt:

 

Pille Sööt

Juhatuse liige

Tel: (+372) 514 5801