Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

STARDITOETUSE taotlemine alustavatele ettevõtjatele on avatud!

STARDITOETUSE taotlemine avatud alates 04.04.2024

Infotund

Starditoetuse infotunni slaidid leiad SIIT ja video SIIT.

Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Alustavale ettevõtjale (kuni 3a. vanusele ettevõtjale).

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusaladele.

Juriidilised isikud võivad omada kuni 25 protsendilist osalust.

Täistööajale taandatult on töölepingu alusel töötavaid isikuid vähem kui 10.

Müügitulu oli taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaastal 40 000 eurot või väiksem.

Müügitulu on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga 40 000 eurot või väiksem.

Osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul olla omanud ega omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas.

Osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige.

Juhatuse liige ei tohi omada ega olla omanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning olla juhatuse liige taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas.

Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 eurot.

Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Mille jaoks toetust saab?

Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks (kõik tegevused ja nendega seotud kulud, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks).

Starditoetusega ei ole ette antud täpset abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu.

Meeles peab pidama, et toetada saab neid tegevusi ja kulusid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. Keskkonnaeesmärkide oluline kahjustamine artikkel 17 järgi on loetav SIIT. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852.

Toetust antakse standardiseeritud ühikuhinna alusel (ühik on ettevõtlusega alustamine ja ühiku maksumus on 25 000€, millest toetus on 20 000€).

Toetuse % on 80, seega omafinantseering on 20%.

Projekti periood on 24 kuud.

Eelnõustamine maakondlikus arenduskesuses

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​​toetus keskkonnas.

Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

  • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
  • finantsprognoosid vormil
  • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist.

Võtke ühendust sobiva maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga:

Tule tasuta nõustamisele!

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Tule tasuta nõustamisele!

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng