Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
Ettevõtja
Koolitus
hinnang 97/100
Est
Veebipõhine

Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus sügis 2024

Tee esimene samm ettevõtjana alustamiseks!

Registreeru
Millal?
20 sept. – 22 nov. / 2024
10:00-15:45

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (1päev)

 • Kuupäev: 20.09/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päev)

 • Kuupäev: 27.09/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 2 Turundus ja müük (3 päev)

 • Kuupäev: 04.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 2 Turundus ja müük (4 päev)

 • Kuupäev: 11.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5 päev)

 • Kuupäev: 18.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6 päev)

 • Kuupäev: 25.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 4 Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine (7 päev)

 • Kuupäev: 01.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 5Juhtimine ja meeskond (8päev)

 • Kuupäev: 08.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 5 Juhtimine ja meeskond (9 päev)

 • Kuupäev: 15.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 6 Äriplaanide esitlused (10 päev)

 • Kuupäev: 22.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45
Kus?
Teams
Kui palju maksab?
100 €
Korraldaja
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Maakondlikud Arenduskeskused
SIHTRÜHM

mikro- ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivad füüsilised isikud.

MAHT

45 tundi veebikoolitust, lisaks iseseisev töö materjalidega

TOIMUMISE AJAD

20.09; 27.09; 04.10; 11.10; 18.10; 25.10; 01.11; 08.11; 15.11; 22.11 /2024

kokku 10 päeva

KEEL

Eesti

VORM

Veebipõhine (MS TEAMS)

ÕPPERÜHMA SUURUS

kuni 25 inimest

MEETODID

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

MAKSUMUS

100 eurot osaleja kohta

Koolitusprogrammi eest arvestatakse ettevõttele (VKE) vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 550 € ühe osaleja kohta.

Omaosaluse summa kuulub tasumisele vastavalt esitatud arvele.

Osalusest on võimalik loobuda kuni 15.09.2024. Hilisemate loobumisest teavituste korral omaosaluse summa tagastamisele ei kuulu.

Maakondlikud arenduskeskused

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit programmist „Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine“, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (Sekkumine 21.1.3.51)

NB!

Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

EESMÄRK

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud alustavale ettevõtjale (VKE-d kuni 3a) ettevõtlusega seotud oskuste arendamiseks ning ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivatele füüsilistele isikutele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. Samuti saab koolituse käigus vajalikud teadmised, oskused ja koolitajate toe äriplaani ja finantsprognoosi koostamisel erinevate ettevõtjatele mõeldud toetuste taotlemiseks. Küsi ettevõtlustoetuste ja vajalike dokumentide kohta lisainfot koolituse koordinaatorilt.

7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
01

TEADMISTE PAGAS

Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

02

PRAKTILINE LÄHENEMINE

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

03

MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

04

KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

 

05

HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

06

UUED TUTVUSED

Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

07

ÕIGE VALIK

Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

KAVA
20.09
27.09
I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

Koolitajad: Evelin Saarmets ja Elmo Puidet

04.10
11.10
II moodul

Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Sotsiaalmeedia haldus, teeme oma esimese turundusreklaami

Koolitaja: Katrin Vilimaa-Otsing

18.10
25.10
III moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Enda toote või teenuse hinnastamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Koolitaja: Kristo Krumm

01.11
IV moodul

Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine

 • ESG, kellele ja miks
 • Ringmajanduse põhimõtted
 • Kestlik tootmine

Koolitaja: Janet Väärtnõu

08.11
15.11
V moodul

Juhtimine ja meeskond

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tööõigus. Tööleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping

Koolitaja: Elmo Puidet

Äriplaanide esitlused 22.11.2024

Koolitaja: Evelin Saarmets ja Anton Pratkunas

/Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
KOOLITAJAD

Elmo Puidet

SA Viljandimaa Arenduskeskus juhataja

Olen Elmo Puidet, juhtimiskonsultant, -koolitaja ja coach,  fokuseerides oma tegevust ettevõtluse ja ettevõtlikkuse, äriarenduse, arengu kavandamise ja (meeskondade) juhtimise valdkondades. Lisaks konsultanditööle olen Viljandimaa Arenduskeskuse SA üsna värske juhataja ja aitan luua paremat arengukeskkonda Viljandimaa ettevõtjatele ja kodanikuühendustele.

Kogemus

Hariduselt olen automaatika insener (TTÜ), lisaks õppinud ärikorralduse magistriprogrammis. Olen rahvusvaheliste sertifikaatidega koolitaja ja coach. Ma olen töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmis- ja teenindusettevõtetes ning tegutsen nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu.

Mul on rohkem kui 25-aastane strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris, samuti kolmandas sektoris. Pikaajaline ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise ja coach’imise kogemus, sh väljaspool Eestit (nt Lätis, Leedus, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes, Bulgaarias ja Soomes) on võimaldanud koguda väärtuslikku kogemust, mida jagada.

Viimase 10 aasta jooksul olen läbi viinud arenguprotsesse rohkem kui 100 erineva organisatsioonis ja koolitanud ligi 10 000 inimest. 

Katrin Vilimaa-Otsing

Katrin  aitab ettevõtetel nende turunduseelarvest maksimumi võtta. Ta on ehitanud mitmeid müügitunneleid ja automatiseeritud turunduslahendusi, mis säästavad aega ja vähendavad ebaefektiivsusi turundustegevustes.

Lisaks digiturunduse teenustele pakub ta ka auditeid ja koolitusi.
Katrin on turunduses tegev olnud juba aastast 2010. Selle aja sisse on mahtunud töö nii meedia- kui loovagentuurides ja koostööd on tehtud nii suurte, väikeste, rahvusvaheliste kui ka kohalike klientidega.

Kahel aastal on ta olnud Digitegu žüriis ja hinnanud Eesti parimaid digikampaaniaid. Lisaks on ta lektor Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja ärimentor mitmetes ettevõtluse programmides nagu nt Starter Edu ja Tegu.

Katrin hoiab valdkonnas toimuvaga end kursis läbides pidevalt ka ise uusi koolitusi ning rakendades õpitut oma ettevõttes.

 Kristo Krumm

Olen õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Vahel öeldakse, et kes ise teha ei oska, see õpetab teisi. Mina soovin seda paradigmat murda, olles ühelt poolt pikaajalise praktilise kogemusega ettevõtja ning ettevõtjate koolitaja, teiselt poolt laiapõhjaliste teoreetiliste teadmistega eluaegne õppija.
Aastate jooksul olen omandanud kolme valdkonna põhjalikumad teadmised –  füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Selline kombinatsioon aitab mul laiemalt mõista ühiskonna ja majanduse koostoimimist ning teadmised kombineerituna praktiliste kogemustega annab minu õpetamisele mitmetahulise lähenemise.

Ettevõtjana olen olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ettevõtlusmaailma sisenejad on sama kirju pildiga, nagu mina ettevõtjana ning kõik need tuhanded inimesed, kes minu ees on pikemalt või lühemalt olnud, on andnud mulle päris põhjaliku pildi, kes või mis on ettevõtja.
Olles viimased 16 aastat  töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina olen aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Ma võin öelda, et igast 10-st tänaval vastutulevast inimesest vähemalt 1 ütleb mulle alati “tere”.

https://kristokrumm.ee/minu-cv/

 Janet Väärtnõu

Saare Arenduskeskus SA kestliku arengu koordinaator.

Alates 2006. aastast on ta algatanud, juhtinud ja edukalt ellu viinud mitmeid ühiskonda kaasavaid üritusi, koolitusi ja keskkonnaalaseid projekte, sealhulgas “Killerkott” ja “Ära Joo Plasti! #minavastutan”. Hetkel kirjutab ka teadusartiklit EBS-is teemal “Jätkusuutlikule ettevõtlusele orienteeritud turismifirmade kasvu pidurdavad tegurid”.  Talle on meeldinud juhtida projekte ja meeskondi, samuti koostada tõhusaid tegevusstrateegiaid. Lisaks on tal varasem töökogemus ka turunduse ning müügi valdkonnas.

AJAKAVA

10:00 – 12:00  koolitus

12:00 – 12:30   lõuna

12:30 – 14:00   koolitus

14:00 – 14:15  paus

14:15 – 15:45  koolitus

TAGASISIDE OSALEJATELT

Koolituse lõpus

/01
Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
/02
Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
/03
Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

Alustava ettevõtja baaskoolituse koordinaator

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastab Euroopa Liit

Registreeru kuni 15.09.2024
Maakondlikud arenduskeskused

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit programmist „Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine“, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (Sekkumine 21.1.3.51)