Logo EAS

VISIOON – IVEK on aastaks 2020 tuntud ja tulemuslik Ida-Virumaa arengumootor. Selleks me keskendume innovatiivsetele algatustele, uue ettevõtliku põlvkonna kujundamisele ja rahvusvahelistele koostöövõrgustikele.

MISSIOON – IVEKi missiooniks on kiirendada oma klientide ja partnerite arengut, kaasates parimat oskusteavet ning pakkudes kvaliteetseid arendustegevusi toetavaid teenuseid ettevõtliku kogukonna kujunemiseks.

Väärtused:

  • KOMPETENTSUS – on teadmised ja oskused, nende pidev kasutamine ning arendamine selleks, et oma klientidele teenuseid pakkuda ja oma partneritega koostööd teha.
  • AVATUS – võimekus väljastpoolt tulevat informatsiooni vastu võtta ja seda mõista, suutlikkus pidevalt õppida ning paindlikult reageerida keskkonnast tulenevatele muutustele, aga ka soovi otsida ja leida uuenduslikke lahendusi ning julgust neid ka kasutusele võtta.
  • TULEMUSLIKKUS – võime alustatut ellu viia rakendades selleks vajalikku kirge ja pühendumust, oskust kasutada olemasolevat informatsiooni võimalike muutuste prognoosimiseks, eesmärkide täpsustamiseks ning järjekindlust nende eesmärkide saavutamiseks.
  • USALDUSVÄÄRSUS – mille tagavad teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et tegutseda ausalt, sõbralikult ja inimlikke väärtusi hinnates.

IVEK:

IVEK põhikiri (kinnitatud 21.09.2010)

IVEK majandusaasta aruanne:2015.a.;2016.a.

IVEK hankekord ja hankeplaan 2018.a.