Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

PKT projekt turismisihtkoha arendamiseks

Projekti nimi: Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine.

Lühikirjeldus: Ida-Viru turismisihtkohta arendava turismiklastri eesmärk on saada Eestis ööbmiste arvult suuruselt teiseks turismipiirkonnaks tuues Eestisse uusi sihtrühmi ja ööbimisi.

Arengut toetavad paljud suured turismiarendused piirkonnas ning logistiliselt väga hea asukoht. Nende tegurite võimendamiseks on käesolevas projektis planeeritud tõsta kohaliku turismisektori võimekust, arendada turismiteenuseid ja -tooteid ning ellu viia intensiivne 2 aastane turunduskampaania Eesti, Soomes ja Venemaal.

Eesmärgid:

Ööbimiste arvu kasv: eesmärk saavutada 140 000 lisaööbimist Ida-Virumaal aastal 2020. Kogumõju võttes arvesse ka muid turistide poolt klastripartneritelt tarbitavaid teenuseid on kokku 5M€.

Luua vähemalt 30 uut turismiteenuse pakkumist (tuur, pakett, teemaüritus vms), mille oluline mõju on jätta piirkonda rohkem raha.

Turundus-ja tootearendusplaani elluviimisel ning turismisektori võimekuse kasvatamise kaudu on eesmärgiks 11  kaudse töökoha teke .

Tulemus: 140 000 lisaööbimist, 5 MEUR tarbitavaid teenuseid, 30 uut turismiteenust, 11 uut kaudset töökohta.

Fondi nimetus: EL Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 469 625 EUR