Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Rahastusvõimalused

EAS Starditoetus

Toetuse andmise eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.

 

Starditoetuse taotlemine avatakse 04.04 kell 9.00.

Starditoetuse infotund toimub 16.04 kell 10.00. Registreeri infotunnile SIIN.

Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine Ida-Viru Ettevõtluskeskuses.

 

Suurim toetus 20 000 EUR
Omafinantseering 20%

Eesti Töötukassa

Alljärgnevalt on toodud viited ettevõtjatele suunatud programmidele, mis on pakkunud meie klientidele huvi.

 

Starditoetus – vähese ettevõtluskogemusega ettevõtjate poolt kasvupotentsiaaliga alustava ettevõtte käivitamiseks.

Arendusosakud – väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Innovatsiooniosakud – ettevõtjate ja innovatsioonipartnerite vahelise koostöö tihendamiseks.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt.

Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus – Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Kasvuettevõtja mentorprogramm – Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Ekspordipartneri otsing – EASi poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Eesti eksportööridel leida välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartner.

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine – Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Ettevõtetel on võimalus kasutada rahvusvahelise eksperdi abi.

Ühisstendid rahvusvahelistel messidel – EAS korraldab aastas mitmetel välismessidel riiklikke ühisstende, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele

Välismessitoetus – Toetusega pakutakse tuge ettevõtjatele valdkondlikel messidel osalemiseks.

Ettevõtte arenguprogramm – Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Riikide ülevaated eksportööridele – üldine info, ettevõtluskeskkond, ärikeskkond ja -tavad, majandussuhted, kasulik info erinevate riikide kohta.

Programm Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele

ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse – Kui teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit, siis ülikoolide ühine veebileht aitab teid. Teenuseid on alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, kõikidele eluvaldkondadele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetused – tegevused on suunatud elukvaliteedi parandamisele maapiirkonnas

Leader toetusprogramm – selle programmi kaudu innustatakse maapiirkonna ettevõtjaid leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.

ALTERNATIIVRAHASTUS

Alternatiivrahastuse võimalused Euroopas Ühis- ja alternatiivrahastuse võimalused Euroopas
Fundwise Osaluspõhine ühisrahastusplatvorm, mis on mõeldud ettevõtjatele ja investoritele.
Investly Arvete rahastamine ettevõtetele
ESTBAN Eesti Äriinglite võrgustik, mis on katusorganisatsioon äriinglitele ja äriinglite gruppidele, mis otsib investeerimisvõimalusi Eestis ja lähiregioonides.
Prototron Prototron pakub 10,000 € suurust rahastust ja nõustamist nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks, et teha meie igapäevane elu lihtsamaks, paremaks, mugavamaks.
VEGA FOND VEGA FOND on teaduspõhiste äriprojektide arendamiseks mõeldud rahastu, mis toetab:
– tudengeid ja teadlasi kõikidest valdkondadest,
– projekte, mis omavad laiahaardelisemat äripotentsiaali,
– teadmismahukate teenuste arendust ja töötavate prototüüpide ehitamist.
SmartCap SmartCap valitseb riiklikku fondifondi, mille vahendid investeeritakse Eesti varase faasi riskikapitalifondidesse
ESTVCA ESTVCA eesmärk on välja arendada jätkusuutlik ja atraktiivne ökosüsteem ettevõtjate, fondijuhtide ja institutsionaalsete investrite jaoks, et suurendada uuenduslike ja suure kasvupotentsiaaliga ettevõtjate väljundit Eesti majanduses.
Ambiend Sound Investments Pikaajalised investeeringud seemne faasis olevatele ambitsioonikatele tehnoloogia ettevõtetele
BaltCap BaltCap on Balti riikide era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib läbi investeerimisfondide kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste.
BPM Capital BPM on vahefinantseerimisvahendi pakkuja Baltikumi ja Poola turgudel, eesmärgiga toetada kogenud juhtide jõupingutusi kasvada ja laiendada oma ettevõtteid.
Karma Ventures Karma Ventures investeerb Euroopa varase ja kasvufaasi idufirmadesse
Livonia Partners Livonia Partners on investeerimismeesond asukohaga Baltikumis. Praegu hallatakse Livonia Partners Fund I-st, mis investeerib 70 miljon EUR Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete omakapitali. Fondi investorid on kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid nagu pensionifondid, kindlustusseltsid ja arengut finantserivad institutsioonid
United Partners United Partners (UP) on sõltumatu investeerimispank, mis loodi aastal 2003. Ettevõte asub Tallinnas ja selle põhitegevuseks on:
(1) ettevõtete finantsalane nõustamine,
(2) otseinvesteeringud,
(3) varahalduse teenused ja
(4) kinnisvaraarendus.
Piirkond, kus ettevõte tegutseb, hõlmab Baltikumi, Venemaad kui ka CEE riike üldiselt. Ajalooliselt on fookuses olnud finantsteenused, logistika, kinnisvara, energia, tehnoloogia ja jaemüük.
Invesco Finance Investeerimisfirma, mis otsib alati uusi võimalusi
Up Invest Up Invest on eraomandis olev investeerimisfirma, mis keskendub tervishoiule, meediale, jaemüügile, kinnisvarale ja Cleantech investeeringutele kõigis kolmes Balti riigis ja Soomes.
CrowdEstate Crowdestate on kinnisvara rahastamisele keskendunud ühisinvesteerimise keskkond
EstateGuru EstateGuru.eu on hüpoteegiga tagatud laenude ja kinnisvarainvesteeringute vahenduskeskkond Eestis. Tegemist on kinnisvaraprojektide ühisrahastuskeskkonnaga, kus ettevõtted saavad taotleda finantseerimist kinnisvara arendusprojektidele
Funderbeam Funderbeam on esmane ja teisene turg varajases staadiumis startup investeeringutele. See muudab kasvukapitali vahendamise üle piiride lihtsamaks nii saajale kui andjale ilma ebaoluliste vahendajateta. Kontorid asuvad Eestis, Suurbritannias ja Horvaatias
Finora Capital Finora Capital pakub hüpoteeklaenu ehk laenu kinnisvara tagatisel, faktooringut ning järelmaksu
Capitalia Capitalia on keskendunud väike ja keskmise suurusega ettevõtetele pakkumaks kättesaadavaid laene, mis toimivad lisarahastusena või alternatiivina pangalaenule
SVEA Finance Arvete ost
Faktooring
Järelmaksu finantseerimine
FACTOR FINANCE OÜ Faktooring
Inwise Inwise pakub investoritele pankade faktooringuteenuse asemel võimalust investeerida lühiajaliselt ja mõõdetava riskiga ettevõtete rahavoogu, ostes viimaste poolt oma klientidele väljastatud müügiarveid. See võimaldab saada oma lühiajalistelt (30 – 60 päeva) investeeringult head tootlust ja finantskindlust.
Estonia Angel Investors Äriinglid (isikud)
Cresco Riskikapital. Cresco investeerib oma vahendeid hoolega valitud ettevõtetesse ja eriolukordadesse
Investoriteliit Investoriteliit.ee eesmärk on koondada väikeinvestoreid ja teadvustada investoritele, et ka alustavatesse ettevõtetesse on võimalik investeerida. Investeerida just nende varases arengufaasis.
SWIST Bankers Riskikapitali kaasamine

Lisainfot toetuste kohta ja abi äriplaani või taotluse koostamisel saad tasuta konsultatsioonil:

Kohtumiseni nõustamisel!

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Kohtumiseni nõustamisel!

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng