Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Õiglase ülemineku toetusmeetmed

AVATUD MEETMED

Meede

Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu.

Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Periood

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot

Kogu toetussumma 153 mln

Omafinantseering vähemalt 35%

Meede

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

Toetuste maht 30 000 – 500 000 eur

Toetuste osakaal 45% mikro- ja väikeettevõte; 35% keskmise suurusega ettevõte

80% arvestades Väikese Tähtsuse Abi (VTA)

Kogu toetussumma 15 mln

Infolink

Jaak Puistama

+372 505 9288

Jaak.​Puistama@​eas.​ee

LISAINFO

Meede

Ida-​Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Avatud

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist ja uute suurte lisandväärtusega töökohtade loomist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-​Virumaal tegutsevad ettevõtjad või Ida-​Virumaale investeerivad ettevõtjad.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev.

Suurim toetus 5 mln

Omafinantseering  20%-75%

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

Meede

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

NB! novembris 2023

Õiglast üleminekut toetavad tegevused on plaanitud rohepöörde elluviimise halbade mõjude vähendamiseks ja Ida-Virumaale uue arenguperspektiivi andmiseks. Muude mõjude seas avaldab üleminek kliimaneutraalsusele mõju ka kohaliku kogukonna identiteedile ja pärandile. Sellepärast on asjakohane Õiglase Ülemineku Fondi eelarvest lisaks majanduse ja tööjõu ümberkujundamisele toetada kogukonna rohujuuretasandi algatusi.

Taotlejad

Toetuse võimalikud taotlejad:

 • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik, välja arvatud kohalik omavalitsus või riigiasutus;
 • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev ja vooruline. Jälgi info www.agri.ee

Toetust saab taotleda nii põhivarainvesteeringu projektide kui ka arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisalduvate projektide realiseerimiseks. Meetme põhiline sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Suuruse järgi klassifitseeritakse projekte kas väikeseks, keskmise suurusega või suuremahuliseks projektiks, millele vastavalt eraldatakse võimalikke toetussummasid. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000–10 000, keskmise suurusega on 10 001–200 000 ning suuremahulise projekti puhul 200 001–1 500 000 eurot. Omafinantseeringu määr on minimaalselt 10% ehk meetme raames saab kogukond tänu Euroopa Liidu toele oma ideede realiseerimiseks kuni üheksakordset rahalist võimendust.

Infolink

TEGEVUSSUUNAD

1

„MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“

 1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln € AVATUD
 2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln € AVATUD
 3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
 4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln € AVATUD
 5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
 6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
2

TEINE TEGEVUSSUUND: “ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”

 1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
 2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
 3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
 4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
 5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €

KOKKU 273 MLN €

KOKKU 66,74 MLN €

LISAINFO

Tegutsevate ettevõtjate konsultant

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Alustavate ettevõtjate konsultant

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Alustavate ettevõtjate konsultant

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng