Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Filmitööstuse inkubaatori eesmärk on edendada loomemajandust audiovisuaalse valdkonna raames.

2024 INKUBATSIOONI PILOOTPROGRAMMIGA SAAB LIITUDA KUNI 12.04

Iga stseeni tootmine on meeskonnatöö, ilma kaadritaguste taustajõududeta ei valmi ükski film!

Oled filmihuviline või oled juba alustanud oma teekonda filmimaailmas?

Töötad fotograafina, graafilise disainerina, elektrikuna, juuksurina, toitlustajana, õmblejana või hoopis puusepana? Kas sa teadsid, et paljud sellised tegevusvaldkonnad leiavad rakendust ka filminduses!

Kas soovid laiendada oma erialast tegevust filmivaldkonda? 

Tahad astuda sammu edasi ja olla kostüümikunstniku assistent, grimmitiimis, rekvisiitide valmistaja, valgustaja või filmi järeltöötluse tootja? Võib-olla paelub sind kaameratöö, helitöötlus või pildimontaaž? Sul on teeninduskogemus ja oled suurepärane suhtleja, kes sobiks ideaalselt lokatsioonitiimi?

Me ootame programmi nii tegutsevaid kui ka alustavaid ettevõtjaid ja eraisikuid, kes soovivad ettevõtlusega alustada. Ettevõtte arendamiseks saavad programmis osalevad inkubandid toetust mentorluse, nõustamise ja koolituste vormis.

Lisaks loob inkubaatorprogramm võimaluse ühenduda kogukonnaga, mis koosneb sarnase suunitlusega ettevõtjatest ning võimaldab luua sidemeid filmitootmise valdkonna professionaalidega.

Meie eripäraks on filmitootmise suund, kuna rajamisel on filmi ja multimeedia innovatsioonikeskus IDA Hub, kus nõutakse tugevat tugevat kaadritagust taustajõudu.

Miks liituda?

 • Suurem osa tegevusest toimub veebis ehk osaleda on võimalik üle Eesti
 • Programmis osalejate omavaheline infovahetus ja suhtlus teostatakse ühises veebikeskkonnas
 • Programmis osalevale inkubandile määratakse vajaduspõhine mentor, kes on filmi ja multimeedia valdkonna ekspert
 • Programmis osalevale inkubandile on toeks ettevõtluskonsultandid, kes nõustavad ettevõtluse teemadel ja pakuvad kõrvaltvaataja pilku
 • Inkubatsiooniperiood on kuni 12 kuud
 • Inkubaator on rajatava IDA Hub Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskuse üks algatajatest, kuhu tekib võimalus inkubandil oma teenust/toodet pakkuda
 • Inkubandil on võimalus liituda võrgustikuga, kus on temaga sarnased ettevõtjad 
 • Programmi käigus omandab inkubant baasteadmised filmitootmisest, turundusest, äriplaneerimisest, rohemajandusest/ringmajandusest
 • Ühisel veebiplatvormil on koolituskalender, kus on koondinfo praktikumidest, koolitustest, võrgustikuüritustest
 • Pakume kohta andmebaasis, mida vahendame filmitootmise professionaalidele
 • Kajastus inkubaatori sotsiaalmeedias
 • Käesoleval aastal on inkubatsiooniprogrammis osalemine tasuta*, eeldusel, et inkubant osaleb terves programmis. Juhul kui inkubant katkestab programmi on ta kohustatud tasuma oma osaluse eest.
 • NB! Antud programmis osalevale ettevõttele arvestatakse vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma jääki siin.*Edaspidistel aastatel on programmiga seotud igakuine tasu.

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (edaspidi  VTA) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes.

Programmi kandideerival ettevõttel peab olema vähese tähtsusega abi jääki ning ettevõte ei tohi olla komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (18) artikli 2 punktis 18 raskustes. 

Kontrolli oma jääki siin.

KANDIDEERIMISEKS

 1. Veendu, et oled valmis olema aktiivne osaleja ja läbima kogu programmi
 2. Oled vähemalt 18-aastane
 3. Sul on ettevõte 
 4. Kui kandideerid programmi eraisikuna oled valmis asutama programmi jooksul ettevõtte
 5. Oskad eesti keelt ja inglise keelt
 6. Esita motivatsioonikiri
 7. Täida kandideerimise avaldus 
 8. Ole valmis tulema intervjuule

Tegevuskava ja tähtajad

11.03.2024
01
Inkubantide värbamine - konkurss
online
22.04.2024
02
Inkubandid vastu võetud
online
30.04.-20.06.2024
03
Ettevõtluse baaskoolitus
online

Koolituse peab läbima ettevõtlusest huvitatud eraisik ja hiljaaegu alustanud ettevõtja. Tegutsevale ettevõtjale koolitus kohustuslik ei ole. 

10.-11.05.2024
04
Filmitööstuse baaskoolitus I
online
24.05.2024
05
Filmitööstuse baaskoolitus II
Ida-Virumaa
13.06.2024
06
Esimene mentorsessioon
Ida-Virumaa
18.10.2024
07
Teine mentorsessioon
Ida-Virumaa
29.11.2024
08
Ühine väljasõit
Tallinn

Inkubatsiooniprogrammi tegevused

Mentor

Filmitootmise valdkonnas tegutsev professionaal, kes annab nõu ja toetab inkubanti.

Mentorlus

Toimub 7 tundi ühe aastase programmi jooksul, need on üks ühele kohtumised mentori ja inkubandi vahel.

Mentorsessioonid

Intensiivne sessioonipäev, kus inkubandid kohtuvad erinevate mentoritega ning saavad teemakohast tagasisidet oma ettevõtte arendamiseks.

Vahekohtumised projektijuhiga

Toimuvad kord kuus kogu programmi vältel, arutatakse inkubandi arengut ning vajadusel suunatakse inkubant ettevõtluskonsultandi juurde nõustamisele.

Ettevõtluskonsultandi nõustamine

Vajaduspõhine kohtumine, konsultant aitab inkubandi ettevõtluse teemadel. Iga kohtumine lepitakse eraldi kokku.

Koolituskalender

Koosneb teemakohastest koolitustest, mida pakuvad erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Osalemine on vajaduspõhine, kalendris on nii tasulisi kui tasuta koolitusi.

Baaskoolitused

 1. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudelvalmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.  Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadestmida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.
 2. Filmitootmise baaskoolituse käigus saavad osalejad selge arusaama filmitootmisest ja valdkonna vajadustest erinevate teenuste ja toodete järele.

Kandideerimise avaldus

Kui soovid oma ettevõtte arendamiseks liituda filmitootmise inkubatsiooniprogrammiga, siis täida allolev avaldus.

Vaatame selle läbi ja võtame Sinuga ühendust!

Kandideerimine on lõppenud!

Programm viiakse läbi eesti keeles.

Otsime mentoreid!

 Ole osa meie inspireerivast mentorite meeskonnast. Kui tunned, et jagaksid oma teadmisi ja kogemusi ning aitaksid kasvavatel ettevõtetel lennule tõusta, siis ootame Sinu pakkumist koos CV-ga. Astu samm edasi ja panusta järgmise põlvkonna ettevõtjate arengusse!

Pakkumise kutse

Mentori CV vorm

Pakkumise vorm

Filmitööstuse inkubaatori programmide koordinaator

Arendame koos!

Britta Merirand

Inkubaatori projektijuht

Konsultatsiooni keel
Est
Eng

Mentorid

Inkubandid

Vilistlased

Projektid

Galeriid

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.