Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Infopäevad ja seminarid

SAABUVAD:

TOIMUNUD SEMINARID, INFOPÄEAVAD JA SALVESTUSED:

Märts- Mai Piirkondlike algatuste toetuse Õiglaseks Üleminekuks väikeprojektide töötoad

02.05.2024 Mõju hindamise koolitus vabaühendustele

05.03.2024 Kohaliku Omaalgatuse programmi eestikeelne infopäev

07.03.2024 Koolitus “Kuidas luua tõhusaid Meta reklaame”

29.02.2024 Koolitus KÜSKi taotlusvoorudes osalevatele vabaühendustele: KUIDAS MÕÕTA JA HINNATA PROJEKTI MÕJU?

28.02.2024 Koolitus “Kuidas läbi viia mõjusaid kommunikatsioonikampaaniaid?”

08.02.2024 Infoseminar “Tere tulemast kodanikuühiskonda”

19.-21.01.2024 Projektikirjutamise laager noortele vanuses 13-30 aastat

18.01.2024 Noored arukas külas ja kuidas neid toetada. Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ toetustest

18.01.2024 Kogukonna võimestamise ja kaasamise koolituspäev

16.01.2024 Noored arukas külas ja kuidas neid toetada. Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ toetustest

15.01.2024 Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopäev

11.01.2024 Eestikeelne infoseminar toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele

2024

21.11.2023 Arengupäev vabaühendustele

16.-17.11.2023 Lõimumiskonverents 2023: Turvalisusest ühtekuuluvuseni: lõimumise väljakutsed kriiside ajal

15.11.2023 KÜSK Kogemuspäev

13.10.2023 Kogukondliku kriisivalmiduse infotund. Tegevused külakogukondadele

19.09.2023 Kogukonna arendamise inspiratsioonipäev KAI

11.09.2023 Üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” regionaalne ideeseminar

08.-10.09.2023 Projektikirjutamise laager

07.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

06.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

06.-07.09.2023 Avatud partnerluse üleilmne tippkohtumine

05.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

05.09.2023Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (vene keeles)

30.08.2023 Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi infopäev vene keeles

26.08.2023 Liikmete värbamise ja hoidmise koolitus vabaühendustele

25.08.2023 Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvooru küsimuste-vastuste infotund

25.08.2023 Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi infopäev

23.08.2023 TASUTA infoseminar: Autoriõigus ja selle kaitse vabaühendustele (vene keeles)

17.-18.08.2023 Vabakonna suvekool

11.-12.08.2023 Arvamusfestival

08.-09.08.2023 Projektijuhtimine vabaühendustele (vene keeles) 

16.06.2023 Arenguhüppe taotlusvooru infotund

14.06.2023 Vabaühenduste arengupäev

05.06.2023  TASUTA infoseminar: TikTok kui turunduskanal (vene keeles)

31.05.2023 TASUTA infoseminar: Google ja Youtube reklaam, Google Analytics (vene keeles)

31.05.2023 Tekstide kirjutamise ABC

25.05.2023 TASUTA infoseminar: Meiliturundus (vene keeles)

24.05.2023 Koosloome: Kuidas luua kaasamisele ühtne raamistik?

23.05.2023 Riiklik ohuteavitus ei ole spämm!

22.05.2023 Siseministeeriumi innovatsioonifondi infotund

17.05.2023 TASUTA infoseminar: MTÜde veebileht (vene keeles)

17.05.2023 Tekstide kirjutamise ABC

10.05.2023 TASUTA infoseminar: Instagram MTÜ turunduskanalina (vene keeles)

06.05.2023 Kommunikatsiooni baaskoolitus-töötuba vabaühendustele

04.05.2023 Kodanikuühiskonna foorum

03.05.2023 TASUTA infoseminar: Facebook ja Instagram tasuline reklaam (2. osa) vene keeles

26.04.2023 TASUTA infoseminar: Facebook ja Instagram tasuline reklaam (1. osa) vene keeles

20.04.2023 Kriisis üksi või üheskoos?

19.04.2023 TASUTA infoseminar: Facebook MTÜ turunduskanalina (vene keeles)

19.04.2023 Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni. Kuidas luua kogukonnas koosloomeks vajalikku usaldust

12.04.2023 TASUTA infoseminar: MTÜde turunduskanalid (vene keeles)

06.04.2023 TASUTA infoseminar: Mis on turundus? MTÜde turunduse eripära (vene keeles)

04.04.2023 Infoseminar “MTÜ majandusaasta aruanne” (vene keeles)

29.03.2023 Kogukonnapraktika kohtumine

23.-24.03.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: ELAMUMAJANDUS

22.03.2023 Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäev (Jõhvis, eesti keeles)

22.03.2023 Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäev (Narvas, vene keeles)

21.03.2023 Koosloome, innovatsiooni ja toetusprogrammide seminar

21.03.2023 Teemapäev – Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprogrammid

17.03.2023 Inspiratsioonipäev: “KOV: kohaliku osaluse võimalused”. Vol 2

14.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

13.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (vene keeles)

10.03.2023 Infoseminar “Rahastusvõimalused vabaühendustele”

08.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

09.-10.03.2023 Koolitus “Osalusuuringud – mis, miks ja kellele? ”

07.03.2023 Euroopa Liidu noorteprogrammide tutvustav infoseminar (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

07.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

06.03.2023 Infoseminar “Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumise eelistest ja maksusoodustustest” SALVESTUS JA MATERJALID

16.-17.02.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: AVALIK RUUM

14.02.2023 Infoseminar “MTÜde maksustamine” (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

09.02.2023 Seminar “Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine”

02.02.2023 Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infopäev

veebruar 2023 Erasmus+ projektikirjutamise laager

26.01.2023 Infopäev Ukraina sõjapõgenikele (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

25.01.2023 Andmekaitse baasteadmised vabaühenduse juhile

24.01.2023 Infotund: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalused noortele

19.01.2023 Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvooru infopäev

18.01.2023 Võrdõiguslikkuse taotlusvooru infopäev

18.01.2023 Infoseminar: DiscoverEU projektid

12.-13.01.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: Kohalikud teenused

06.01.2023 Vabaühenduste 2023. a arenguhüpet ettevalmistava toetuse infoseminar

04.01.2023 Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2023. aastal infoseminar

05.01.2023 Erasmus+ hariduse valdkonna 2023. aasta taotlusvooru infovebinar