Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Avalik sektor

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (MAKides) – Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub koostöös MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused ja MKM potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid  tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Nõustamisteenuse pakkumiseks kogub ja jagab arenduskeskus informatsiooni järgmistel teemadel:

  • ettevõtluse toetamise meetmed,  programmid ning tegevused;
  • teisi projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlusvaldkonnale saab toetust taotleda,
  • teenust pakkuvad avaliku-, era- ja mittetulundussektori konsultandid;
  • kõik arenduskeskuse poolt pakutavad teenused ja nende hind kliendile.
  • jooksvalt vahendab koostöökontakte ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja avaliku sektori vahel.

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub Ida-Viru maakonna kohalikele omavalitsustele konsultatsiooni järgmistes valdkondades:

  • projektid ja rahastusvõimalused
  • arengukavad ja eelarvestrateegiad
  • teostatavus- ja tasuvusanalüüsid
  • Valminud maakondlikud arengukavad on leitavad SIIT.

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimiseks esitab arenduskeskus igaaastaselt tegevuskava, mille järgi planeerib koolitusi, sündmusi, nõustamisi ja kõiki teisi tegevusi ning saavutama neis kokku lepitud tulemused.

Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

Nõustamist MAKides rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Küsimuste puhul võtke ühendust vanemkonsultandiga

Vanemkonsultant

Lauri Jalonen

Vanemkonsultant

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng