Logo EAS

IVEK tegeleb eraisikute, alustavate ja tegutsevate ettevõtete, investorite, mittetulundusühingute ja sihtasutuste, haridus- ning teadusasutuste ja riigiasutuste nõustamisega ning arendusprojektide algatamise ja läbiviimisega.

Aastate jooksul on klientidele ja läbi klientide hinnanguliselt maakonna arengusse kaasatud täiendavaid vahendeid (era- ja avalikud investeeringud, loodud töökohatade maksutulu, erinevat toetused ja projektivahendid) vähemalt 40 miljoni euro ulatuses.