Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool Ida-Virumal

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt algatatud „Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi.

Mis on
Ettevõtlik kool?

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK).

Maakondlikud arenduskeskused

“Ettevõtlik kool” pakub

01

Õppeasutusele

 • võrgustikus osalemine ja “Ettevõtliku kooli” programmi arendamine
 • lasteaia- ja kooliõhkkonna ning koostöö parendamine
 • ettevõtliku õppe teadlikkuse suurendamine ja rakendamise nõustamine õppeasutustes
 • koolitused, õppevisiidid, mentorid, juhendmaterjalid, Haridusfestival, edulugude andmebaas (vt koduleht)
 • süsteemse mudeli rakendamise tulemusena ollakse eeskujuks teistele õppeasutustele
 • ettevõtliku õppe Standardi enesehindamine ja tunnustamine „Ettevõtliku kooli“ kvaliteedimärkidega –  lipp ja autahvel
02

Omavalitsusele

 • õppeasutuse arendamine kvaliteetsemate õpitulemuste poole
 • kodanikuühiskonna teadlikkuse kasvatamine ja aktiivsete noorte kasvatamine
 • aktiivsemad õppeasutused, kes panustavad kohalikku kogukonda
03

Ettevõtjale ja vabaühendusele

 • õppeasutuste ja partnerite kasuliku ja eduka koostöö toetamine
 • võimalust olla õppepartner – võimaldades õpilastel näha õpitava seost reaalse eluga ja pakkudes praktilist õpet
 • võimalus rakendada ettevõtte sotsiaalset vastutust panustades noorte tulevikku, mõjutades tulevasi põlvkondi
 • luues positiivset mainet ja reklaami.

Kontaktid

haridusprogrammi ``Ettevõtlik kool`` Ida-Viru võrgustiku koordinaator

Hälis Värimäe

Ida-Viru võrgustiku EV kool koordinaator, Haridusklastri arendusjuht

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
Kasulikud lingid
Õpetajate leht - EV kooli koondatud uudised
https://evkool.ee/liitujale/#contact
Ettevõtliku kooli üritused
Ettevõtliku kooli uudised

Liikmetele

Digitaalne tööriist
Ettevõtliku kooli materjalid
Ettevõtliku kooli koolitused
Ettevõtliku kooli rahatarkuse mentorklubi