Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Arenguprogramm kogukonnale

Otsime ühte Ida-Viru maakonnas toimetavat kogukonda, kes soovib ühiselt teaduspõhist arenguprotsessi läbida ja osaleda kogukonna arendamise ressursipõhise lähenemise (ABCD mudel) piloteerimisel Eestis.

ABCD mudel on ressursipõhine ehk tugevustel põhinev lähenemisviis kogukondade arendamisele, mida ei ole varem Eestis süsteemselt rakendatud. 

Ressursipõhise lähenemise raames tegeletakse eelkõige

 • Kogukonnas asuvate nähtavate ning varjatud ressursside (inimesed, grupid, organisatsioonid, loodus ja infrastruktuur, lood ja traditsioonid) avastamisega;
 • kogukonna jaoks oluliste teemade lahendamiseks või heaolu suurendamiseks sobivate tegutsemisviiside kavandamisega;
 • individuaalsete ja kogukondlike ressursside ühendamisest tekkinud uute visioonide loomisega.

Osalemise kasu kogukonnale

 • pärast protsessi tekivad kogukonnas tugevamad omavahelised suhted;
 • suureneb inimeste kaasatus ja teadlikkus kogukonna tugevustest;
 • tekivad uued ideed, kuidas tugevusi kogukonna heaks kasutada;
 • tekib potentsiaal luua uut visiooni ja käivitada põnevaid algatusi.

Ootame osalema kogukonda, kes

 • on alles oma teekonna alguses, loomas omavahelisi suhteid ja otsimas ühisosa või
 • tunneb, et on ummikseisus ja tahab proovida asju teisiti teha või
 • kes on mõne probleemiga kimpus ja otsib sellele lahendust
 • kes on valmis panustama aega kogu teekonna vältel veebruar–juuni 2024

Osalemiseks on vaja

 • motiveeritud kogukonda/aktiivgruppi, kes soovib osaleda, õppida ja areneda ning on valmis ühiselt teekonda ette võtma;
 • täita hiljemalt 10. jaanuariks sooviavaldus SIIN!

Programmi info

 • aastal saab piloteerimisel osaleda üks kogukond, kes valitakse välja sooviavalduste põhjal.
 • Osalejatele on protsessis toeks hõlbustajad (Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduse konsultandid Nadežda Morozova ja Tatjana Zamorskaja ning Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe vilistlane Helena Paist).

Programmis on ette nähtud neli kohtumist hõlbustajatega (veebruar – juuni 2024) ning vahepealsed iseseisvad jätkutegevused.

Programmis osalemine on TASUTA!

Küsi lisa Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultantidelt:

Nadežda Morozova, 506 7735, nadezda.morozova@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja, 5300 6902, tatjana.zamorskaja@ivek.ee

* Ressursipõhise lähenemise piloteerimine on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.