Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Avanenud on Ida-Virumaale suunatud toetusmeede „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“. Riik toetab Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul 17 miljoni euroga

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad Ida- Virumaa kogukondadele suunatud taotlusvoorud, mille eesmärk on toetada Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul. Toetust saab küsida projektidele, mis soodustavad kliimaneutraalsusele üleminekut, toetades sellega piirkonna atraktiivsuse suurendamist ning sotsiaalse ettevõtluse arendamist. Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist rahastatud toetuse maht kokku on 17 miljonit eurot.

„Juba alates 1920. aastast on Ida-Virumaa kohalike elanike jaoks olnud oluliseks tööandjaks põlevkivitööstus, kus inimesed on ametis olnud põlvest põlve. Keskkonnasõbralikumale majandusele üleminek ja põlevkivisektori tegevuse järkjärguline lõpetamine on kohalike jaoks suur muutus,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Euroopa Liidu ja Eesti soov on aidata nende muutustega paremini kohaneda ning toime tulla, pakkudes toetusi projektideks, mis aitavad piirkonnas elu edendada senisest uuenduslikumal ja keskkonnasäästlikumal moel. Kui senini oleme mitmete meetmetega pakkunud toetusi kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele, siis seekordne võimalus on avatud kohalikele kogukondadele n-ö rohujuure tasandil,“ selgitas regionaalminister.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Kertu Sepa sõnul saab toetust taotleda nii sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks, keskkonnateadlikkuse edendamiseks, kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamiseks kui kohalikele noortele suunatud tegevusteks. “Toetust saab näiteks küsida mõne uue keskkonnasõbraliku toote või teenuse arendamiseks, jäätmete sorteerimise harjumuse juurutamiseks, keskkonnamuutusi ja üleminekuvajadust selgitavateks noorsootöötegevusteks või kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostööd edendavateks algatusteks. Kuid miks mitte ka näiteks kaevurite elulugudele pühendatud raamatute väljaandmiseks või endiste tootmishoonete kasutuselevõtuks kohaliku kogukonnakeskusena,“ selgitas Sepp ning lisas „ Projekte toetatakse kahes kategoorias. Põhivarainvesteeringu projektide kategoorias saab toetust küsida sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik. Juhin siinkohal taotlejate tähelepanu tingimusele, et taotlejaks sel puhul ei saa olla kohalik omavalitsus või riigiasutus. Teises kategoorias on arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisalduvad projektid, kust saab toetust küsida sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing.“

Suuruse järgi klassifitseeritakse projekte kas väike-, keskmise suurusega või suuremahuliseks projektiks, millele vastavalt eraldatakse võimalikke toetussummasid. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000 – 10 000, keskmise suurusega on 10 001 – 200 000 ning suuremahulise projekti puhul 200 001 – 1 500 000 eurot. Kui väikese ja keskmise suurusega projektides saab toetust taotleda nii põhivarainvesteeringuteks kui ka arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusteks, siis suurprojektide toetus on suunatud ainult põhivarainvesteeringutele.

Suurprojektide taotluste esitamine toimub e-toetuse keskkonna kaudu alates  30. novembrist 2023 kuni 31.05.2024 kl 17.00. Väikeprojektide taotluste esitamine toimub e-toetuste keskkonna kaudu alates 27. novembrist 2023 kuni 31.12.2028. Keskmise suurusega projektide taotluste vastu võtmine algab 2024. aastal. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab meetme lehelt.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetusmeetme veebileht: https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks

Väikeprojektide info: https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks#vaikeprojektid

Suurprojektide info: https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks#suurprojektid

Veebilehel on leitavad ka otselingid taotlusvoorule e-toetuse keskkonnas.

Väikeprojekti toetuse taotleja saab olla:

  • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused);
  • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või äriühing (väikese ja keskmise suurusega äriühing).

Suurprojekti toetuse taotleja saab olla (ainult põhivarainvesteeringud):

  • sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused).

RTK korraldab infopäevad potentsiaalsetele taotlejatele:

Infopäevaga saab liituda siinse lingi kaudu (link on leitav ka RTK veebilehel https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks#infopaev–2 ) , osalejate arv ei ole piiratud, etteregistreerimist ei toimu.

Kes 07.12 osaleda ei saa, siis lisame RTK veebilehele ka infopäeva salvestuse ja slaidid, et iga huviline saaks hiljem järgi vaadata.

  • Väikeprojektide infopäevad (eesti ja vene keeles) toimuvad Ida-Virumaal kohapeal 11. jaanuaril 2024.

Täpsemad kellaajad ja toimumiskohad teatakse jooksvalt.