Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EAS avas rakendusuuringute toetuse

Rakendusuuringute programmi tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest.

Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

 

 Programmi tutvustavad veebiseminarid toimuvad 28.01 kell 14.00 eesti keeles SIIN

 

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.

Rakendusuuringu toetuse abil saab ettevõtja, kas iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega:

 • töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid;
 • katsetada uusi materjale;
 • koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

 

Toetuse summad
Toetuse miinimum summa on 100 000 eurot ja maksimum 3 000 000 eurot
Ainult teostatavusuuringut hõlmava projekti toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot

 

Toetatavad tegevused

 1. Rakendusuuringu läbiviimine
 2. Tootearenduse läbiviimine
 3. 1. või 2 . punktis nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine
 4. 1. või 2. punktis nimetatud tegevuste tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine
 5. 1. või 2. punktis nimetatud tegevusega seonduvalt toetuse taotleja või äriühingust partneri töötajate koolitamine
 6. 4. ja 5. punktis nimetatud tegevuse rahastamist toetatakse ainult koos rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse läbiviimisega

Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

 

Tingimused

 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, sõltumata ettevõtte suurusest.
 • Ettevõtte taotluste arv ei ole piiratud.
 • Taotleja ettevõtte vanus ei ole määratletud. Toetust saavad taotleda nii tegutsevad kui ka idufirmad.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Projekti kestus võib olla kuni 31.12.2023.
 • Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. 
 • Toetuse saaja peab deklareerima teadusarendustegevuse iga-aastases aruandes, mida kogub Statistikaamet.
 • Juhul kui taotleja ostab projekti käigus sisse teadusarendusteenust, siis teenuseosutajaks saavad olla ettevõtted ja teadusarendusorganisatsioonid, kellel on antud valdkonna tegevuses tunnustatud referentsid.
 • Teenuse osutaja võib olla nii Eestist kui ka välismaalt.

Lisainfo EAS lehelt

IVEK konsultandilt – Jefim Aljoškin – jefim.aljoskin@ivek.ee – 5332 3596