2023 oli raske aasta paljudele Eesti ettevõtjatele: jätkuv Venemaa sõda Ukrainas on kahandanud nii väliskapitali kui välisturistide voogu Eestisse; uus valitsus on üllatanud massilise maksutõusuga keset majanduslangust; inflatsioon ja laenuintresside ning tööjõukulude kiire tõus…. Kas selle taustal tehti ka ettevõtlust toetavaid otsuseid? Kas keegi poliitika või ühiskonnaelu tegelastest on aidanud ettevõtjail ellu jääda ja isegi kasvada? Kas Eesti ettevõtjatel oli möödunud aastal sõpru?

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) ei väsi otsimast ja tunnustamast ettevõtluse sõpru. Alanud on 2023.aasta kandidaatide esitamine!

Tiitel antakse organisatsioonile või eraisikust riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele väljapaistvate saavutuste ja teenete eest eraettevõtluse, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidaatide esitamise õigus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel! Samuti saavad oma tiitlikandidaadi üles seada Eestis tegutsevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja EVEA.

Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon aunimetuse “Ettevõtluse Sõber” saamiseks esitatud.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 2. veebruariks 2024.a, aadressile: evea@evea.ee.

„Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin:    https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/

“Ettevõtluse Sõber” tiitli valivad Eesti ettevõtjad Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni algatusel juba alates 1993. aastast.   Kolme aastakümne jooksul on austava nimetuse pälvinud suur hulk väärikaid Eesti majanduselu mõjutajaid, nii isikud kui organisatsioonid.

2022.aasta “Ettevõtluse Sõber” tiitli pälvis Riigikontroll panuse eest õiglasema ja ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomisel.

Riigikontrolör Janar Holm:

„Olen tänulik tunnustuse eest Riigikontrolli tööle. Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid.

Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama.”

Varasematel aastatel on “Ettevõtluse Sõber” tunnustuse saanud Raivo Vare, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, EV100 juhtrühm ja korraldustoimkond, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, presidendid Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilves, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk ja mitmed teised avalikku elu tegelased ja institutsioonid.

 

Üleskutse kõigile ettevõtetele – esitage oma kandidaadid!

 

Kontakt:

Marina Kaas, EVEA asepresident

E-post: marina@evea.ee

Telefon: 50 21 484