Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
Ettevõtja
Koolitus
hinnang 97/100
Est
Veebipõhine

Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus sügis 2024

Tee esimene samm ettevõtjana alustamiseks!

Registreeru
Millal?
20 sept. – 22 nov. / 2024
10:00-15:45

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (1päev)

 • Kuupäev: 20.09/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päev)

 • Kuupäev: 27.09/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 2 Turundus ja müük (3 päev)

 • Kuupäev: 04.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 2 Turundus ja müük (4 päev)

 • Kuupäev: 11.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5 päev)

 • Kuupäev: 18.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6 päev)

 • Kuupäev: 25.10/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 4 Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine (7 päev)

 • Kuupäev: 01.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 5Juhtimine ja meeskond (8päev)

 • Kuupäev: 08.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 5 Juhtimine ja meeskond (9 päev)

 • Kuupäev: 15.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45

MOODUL 6 Äriplaanide esitlused (10 päev)

 • Kuupäev: 22.11/2024
 • Aeg: 10:00-15:45
Kus?
Teams
Kui palju maksab?
100 €
Korraldaja
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Maakondlikud Arenduskeskused
SIHTRÜHM

mikro- ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivad füüsilised isikud.

MAHT

45 tundi veebikoolitust, lisaks iseseisev töö materjalidega

TOIMUMISE AJAD

20.09; 27.09; 04.10; 11.10; 18.10; 25.10; 01.11; 08.11; 15.11; 22.11 /2024

kokku 10 päeva

KEEL

Eesti

VORM

Veebipõhine (MS TEAMS)

ÕPPERÜHMA SUURUS

kuni 25 inimest

MEETODID

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

MAKSUMUS

100 eurot osaleja kohta

Koolitusprogrammi eest arvestatakse ettevõttele (VKE) vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 550 € ühe osaleja kohta.

Omaosaluse summa kuulub tasumisele vastavalt esitatud arvele.

Osalusest on võimalik loobuda kuni 15.09.2024. Hilisemate loobumisest teavituste korral omaosaluse summa tagastamisele ei kuulu.

Maakondlikud arenduskeskused

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit programmist „Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine“, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (Sekkumine 21.1.3.51)

NB!

Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

EESMÄRK

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud alustavale ettevõtjale (VKE-d kuni 3a) ettevõtlusega seotud oskuste arendamiseks ning ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivatele füüsilistele isikutele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. Samuti saab koolituse käigus vajalikud teadmised, oskused ja koolitajate toe äriplaani ja finantsprognoosi koostamisel erinevate ettevõtjatele mõeldud toetuste taotlemiseks. Küsi ettevõtlustoetuste ja vajalike dokumentide kohta lisainfot koolituse koordinaatorilt.

7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
01

TEADMISTE PAGAS

Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

02

PRAKTILINE LÄHENEMINE

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

03

MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

04

KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

 

05

HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

06

UUED TUTVUSED

Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

07

ÕIGE VALIK

Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

KAVA
20.09
27.09
I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

Koolitajad: Evelin Saarmets ja Elmo Puidet

04.10
11.10
II moodul

Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Sotsiaalmeedia haldus, teeme oma esimese turundusreklaami

Koolitaja: Katrin Vilimaa-Otsing

18.10
25.10
III moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Enda toote või teenuse hinnastamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Koolitaja: Kristo Krumm

01.11
IV moodul

Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine

 • ESG, kellele ja miks
 • Ringmajanduse põhimõtted
 • Kestlik tootmine

Koolitaja: Janet Väärtnõu

08.11
15.11
V moodul

Juhtimine ja meeskond

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tööõigus. Tööleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping

Koolitaja: Elmo Puidet

Äriplaanide esitlused 22.11.2024

Koolitaja: Evelin Saarmets ja Anton Pratkunas

/Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
KOOLITAJAD

Elmo Puidet

SA Viljandimaa Arenduskeskus juhataja

Olen Elmo Puidet, juhtimiskonsultant, -koolitaja ja coach,  fokuseerides oma tegevust ettevõtluse ja ettevõtlikkuse, äriarenduse, arengu kavandamise ja (meeskondade) juhtimise valdkondades. Lisaks konsultanditööle olen Viljandimaa Arenduskeskuse SA üsna värske juhataja ja aitan luua paremat arengukeskkonda Viljandimaa ettevõtjatele ja kodanikuühendustele.

Kogemus

Hariduselt olen automaatika insener (TTÜ), lisaks õppinud ärikorralduse magistriprogrammis. Olen rahvusvaheliste sertifikaatidega koolitaja ja coach. Ma olen töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmis- ja teenindusettevõtetes ning tegutsen nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu.

Mul on rohkem kui 25-aastane strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris, samuti kolmandas sektoris. Pikaajaline ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise ja coach’imise kogemus, sh väljaspool Eestit (nt Lätis, Leedus, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes, Bulgaarias ja Soomes) on võimaldanud koguda väärtuslikku kogemust, mida jagada.

Viimase 10 aasta jooksul olen läbi viinud arenguprotsesse rohkem kui 100 erineva organisatsioonis ja koolitanud ligi 10 000 inimest. 

Katrin Vilimaa-Otsing

Katrin  aitab ettevõtetel nende turunduseelarvest maksimumi võtta. Ta on ehitanud mitmeid müügitunneleid ja automatiseeritud turunduslahendusi, mis säästavad aega ja vähendavad ebaefektiivsusi turundustegevustes.

Lisaks digiturunduse teenustele pakub ta ka auditeid ja koolitusi.
Katrin on turunduses tegev olnud juba aastast 2010. Selle aja sisse on mahtunud töö nii meedia- kui loovagentuurides ja koostööd on tehtud nii suurte, väikeste, rahvusvaheliste kui ka kohalike klientidega.

Kahel aastal on ta olnud Digitegu žüriis ja hinnanud Eesti parimaid digikampaaniaid. Lisaks on ta lektor Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja ärimentor mitmetes ettevõtluse programmides nagu nt Starter Edu ja Tegu.

Katrin hoiab valdkonnas toimuvaga end kursis läbides pidevalt ka ise uusi koolitusi ning rakendades õpitut oma ettevõttes.

 Kristo Krumm

Olen õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Vahel öeldakse, et kes ise teha ei oska, see õpetab teisi. Mina soovin seda paradigmat murda, olles ühelt poolt pikaajalise praktilise kogemusega ettevõtja ning ettevõtjate koolitaja, teiselt poolt laiapõhjaliste teoreetiliste teadmistega eluaegne õppija.
Aastate jooksul olen omandanud kolme valdkonna põhjalikumad teadmised –  füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Selline kombinatsioon aitab mul laiemalt mõista ühiskonna ja majanduse koostoimimist ning teadmised kombineerituna praktiliste kogemustega annab minu õpetamisele mitmetahulise lähenemise.

Ettevõtjana olen olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ettevõtlusmaailma sisenejad on sama kirju pildiga, nagu mina ettevõtjana ning kõik need tuhanded inimesed, kes minu ees on pikemalt või lühemalt olnud, on andnud mulle päris põhjaliku pildi, kes või mis on ettevõtja.
Olles viimased 16 aastat  töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina olen aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Ma võin öelda, et igast 10-st tänaval vastutulevast inimesest vähemalt 1 ütleb mulle alati “tere”.

https://kristokrumm.ee/minu-cv/

 Janet Väärtnõu

Saare Arenduskeskus SA kestliku arengu koordinaator.

Alates 2006. aastast on ta algatanud, juhtinud ja edukalt ellu viinud mitmeid ühiskonda kaasavaid üritusi, koolitusi ja keskkonnaalaseid projekte, sealhulgas “Killerkott” ja “Ära Joo Plasti! #minavastutan”. Hetkel kirjutab ka teadusartiklit EBS-is teemal “Jätkusuutlikule ettevõtlusele orienteeritud turismifirmade kasvu pidurdavad tegurid”.  Talle on meeldinud juhtida projekte ja meeskondi, samuti koostada tõhusaid tegevusstrateegiaid. Lisaks on tal varasem töökogemus ka turunduse ning müügi valdkonnas.

AJAKAVA

10:00 – 12:00  koolitus

12:00 – 12:30   lõuna

12:30 – 14:00   koolitus

14:00 – 14:15  paus

14:15 – 15:45  koolitus

TAGASISIDE OSALEJATELT

Koolituse lõpus

/01
Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
/02
Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
/03
Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

Alustava ettevõtja baaskoolituse koordinaator

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastab Euroopa Liit

Registreeru kuni 15.09.2024
Maakondlikud arenduskeskused

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit programmist „Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine“, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (Sekkumine 21.1.3.51)

Alustav
Ettevõtja
Koolitus
hinnang 97/100
Est
Veebipõhine

Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus 2024

Tee esimene samm ettevõtjana alustamiseks!

Registreeru
Millal?
30 apr. – 18 juuni / 2024
11:00-16:15

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (1päev)

 • Kuupäev: 16.10/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (2päev)

 • Kuupäev: 23.10/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 2 Turundus ja müük (3päev)

 • Kuupäev: 30.10/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 2 Turundus ja müük (4päev)

 • Kuupäev: 06.11/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5päev)

 • Kuupäev: 13.11/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6päev)

 • Kuupäev: 20.11/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 4 Juhtimine (7päev)

 • Kuupäev: 27.11/2024
 • Aeg: 09:30-17:00

MOODUL 4 Äriplaanide esitlused (8päev)

 • Kuupäev: 04.12/2024
 • Aeg: 09:30-17:00
Kus?
zoom
Kui palju maksab?
100 €
Korraldaja
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Maakondlikud Arenduskeskused
SIHTRÜHM

mikro- ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivad füüsilised isikud.

MAHT

72 ak. tundi

TOIMUMISE AJAD

30.04; 03.05; 07.05; 13.05; 14.05; 17.05; 21.05; 24.05; 28.05; 31.05; 04.06; 07.06; 11.06; 14.06; 18.06 /2024

kokku 15 päeva

KEEL

Eesti

VORM

Veebipõhine (ZOOM)

ÕPPERÜHMA SUURUS

kuni 25 inimest

MEETODID

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

MAKSUMUS

100 eur

Maakondlikud arenduskeskused

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit programmist „Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine“, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (Sekkumine 21.1.3.51)

NB!

Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

Vastake palun registreerimisvormi küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

EESMÄRK

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud alustavale ettevõtjale (VKE-d kuni 3a) ettevõtlusega seotud oskuste arendamiseks ning ettevõtlusest huvitatud või ettevõtlusega alustada soovivatele füüsilistele isikutele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
01

TEADMISTE PAGAS

Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

02

PRAKTILINE LÄHENEMINE

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

03

MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

04

KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

 

05

HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

06

UUED TUTVUSED

Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

07

ÕIGE VALIK

Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

KAVA
30.04
03.05
07.05
I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

Koolitajad: Evelin Saarmets ja Elmo Puidet

13.05
14.05
17.05
II moodul

Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Sotsiaalmeedia haldus, teeme oma esimese turundusreklaami

Koolitaja: Katrin Vilimaa-Otsing

21.05
24.05
28.05
31.05
III moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Enda toote või teenuse hinnastamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Koolitaja: Kristo Krumm

04.06
07.06
IV moodul

Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine

 • ESG, kellele ja miks
 • Ringmajanduse põhimõtted
 • Kestlik tootmine

Koolitaja: Janet Väärtnõu

11.06
14.06
V moodul

Juhtimine ja meeskond

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tööõigus. Tööleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping

Koolitaja: Elmo Puidet

Äriplaanide esitlused 18.06.2024

Koolitaja: Evelin Saarmets ja Anton Pratkunas

/Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
KOOLITAJAD

Elmo Puidet

SA Viljandimaa Arenduskeskus juhataja

Olen Elmo Puidet, juhtimiskonsultant, -koolitaja ja coach,  fokuseerides oma tegevust ettevõtluse ja ettevõtlikkuse, äriarenduse, arengu kavandamise ja (meeskondade) juhtimise valdkondades. Lisaks konsultanditööle olen Viljandimaa Arenduskeskuse SA üsna värske juhataja ja aitan luua paremat arengukeskkonda Viljandimaa ettevõtjatele ja kodanikuühendustele.

Kogemus

Hariduselt olen automaatika insener (TTÜ), lisaks õppinud ärikorralduse magistriprogrammis. Olen rahvusvaheliste sertifikaatidega koolitaja ja coach. Ma olen töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmis- ja teenindusettevõtetes ning tegutsen nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu.

Mul on rohkem kui 25-aastane strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris, samuti kolmandas sektoris. Pikaajaline ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise ja coach’imise kogemus, sh väljaspool Eestit (nt Lätis, Leedus, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes, Bulgaarias ja Soomes) on võimaldanud koguda väärtuslikku kogemust, mida jagada.

Viimase 10 aasta jooksul olen läbi viinud arenguprotsesse rohkem kui 100 erineva organisatsioonis ja koolitanud ligi 10 000 inimest. 

Katrin Vilimaa-Otsing

Katrin  aitab ettevõtetel nende turunduseelarvest maksimumi võtta. Ta on ehitanud mitmeid müügitunneleid ja automatiseeritud turunduslahendusi, mis säästavad aega ja vähendavad ebaefektiivsusi turundustegevustes.

Lisaks digiturunduse teenustele pakub ta ka auditeid ja koolitusi.
Katrin on turunduses tegev olnud juba aastast 2010. Selle aja sisse on mahtunud töö nii meedia- kui loovagentuurides ja koostööd on tehtud nii suurte, väikeste, rahvusvaheliste kui ka kohalike klientidega.

Kahel aastal on ta olnud Digitegu žüriis ja hinnanud Eesti parimaid digikampaaniaid. Lisaks on ta lektor Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja ärimentor mitmetes ettevõtluse programmides nagu nt Starter Edu ja Tegu.

Katrin hoiab valdkonnas toimuvaga end kursis läbides pidevalt ka ise uusi koolitusi ning rakendades õpitut oma ettevõttes.

 Kristo Krumm

Olen õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Vahel öeldakse, et kes ise teha ei oska, see õpetab teisi. Mina soovin seda paradigmat murda, olles ühelt poolt pikaajalise praktilise kogemusega ettevõtja ning ettevõtjate koolitaja, teiselt poolt laiapõhjaliste teoreetiliste teadmistega eluaegne õppija.
Aastate jooksul olen omandanud kolme valdkonna põhjalikumad teadmised –  füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Selline kombinatsioon aitab mul laiemalt mõista ühiskonna ja majanduse koostoimimist ning teadmised kombineerituna praktiliste kogemustega annab minu õpetamisele mitmetahulise lähenemise.

Ettevõtjana olen olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ettevõtlusmaailma sisenejad on sama kirju pildiga, nagu mina ettevõtjana ning kõik need tuhanded inimesed, kes minu ees on pikemalt või lühemalt olnud, on andnud mulle päris põhjaliku pildi, kes või mis on ettevõtja.
Olles viimased 16 aastat  töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina olen aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Ma võin öelda, et igast 10-st tänaval vastutulevast inimesest vähemalt 1 ütleb mulle alati “tere”.

https://kristokrumm.ee/minu-cv/

 Janet Väärtnõu

Saare Arenduskeskus SA kestliku arengu koordinaator.

Alates 2006. aastast on ta algatanud, juhtinud ja edukalt ellu viinud mitmeid ühiskonda kaasavaid üritusi, koolitusi ja keskkonnaalaseid projekte, sealhulgas “Killerkott” ja “Ära Joo Plasti! #minavastutan”. Hetkel kirjutab ka teadusartiklit EBS-is teemal “Jätkusuutlikule ettevõtlusele orienteeritud turismifirmade kasvu pidurdavad tegurid”.  Talle on meeldinud juhtida projekte ja meeskondi, samuti koostada tõhusaid tegevusstrateegiaid. Lisaks on tal varasem töökogemus ka turunduse ning müügi valdkonnas.

AJAKAVA

11:00 – 12:30  koolitus

12:30 – 13:00   lõuna

13:00 – 14:30   koolitus

14:30 – 14:45  paus

14:45 – 16:15  koolitus

TAGASISIDE OSALEJATELT

Koolituse lõpus

/01
Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
/02
Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
/03
Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

Alustava ettevõtja baaskoolituse koordinaator

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastab Euroopa Liit

Registreeru kuni 24.04.2024

REGISTREERIMINE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSELE

  *kohustuslik täitmiseks
  ÜLDINFO
  Ettevõtte nimi

  Ettevõtte reg. kood

  EMTAK kood
  OSALEJA INFO:

  Eesnimi*

  Perekonnanimi* (kohustuslik täitmiseks)

  Isikukood või sünniaeg* (kohustuslik täitmiseks)

  E-post * (kohustuslik täitmiseks)

  Tel. number* (kohustuslik täitmiseks)


  Maakond* (kohustuslik täitmiseks)  Millises valdkonnas tegutsete või planeerite ettevõtlusega alustada, mis on Teie äriidee (tegevusvaldkond)?: * (kohustuslik täitmiseks)


  Kas Te planeerite taotleda toetust?* (vali nimekirjast)

  Milline on Teie motivatsioon ja vajadus, et osaleda antud koolitusel?* (kohustuslik väli)


  Millistele küsimustele Te soovite koolituse jooksul vastuseid saada?
  Palun kinnitage, et Te ei ole varem osalenud alustava ettevõtja baaskoolitusel, mida on korraldanud Ettevõtlusega Alustamise Sihtasutus (EAS).


  Kinnitamiseks ja vastuste saatmiseks vajuta "Saada"

  NB! Meile registreerimisankeedi saatmisega kinnitate te ühtlasi oma valmisolekut koolituse käigus koostada kirjalik äriplaan ja finantsprognoosid.
  Alustav
  Ettevõtja
  Koolitus
  hinnang 97/100
  Est
  Veebipõhine

  Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus (SÜGIS 2023, eesti keeles)

  Tee esimene samm ettevõtjana alustamiseks!

  Registreeru
  Millal?
  23 okt. – 04 dets. / 2023
  09:00-16:15

  MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (1päev)

  • Kuupäev: 16.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (2päev)

  • Kuupäev: 23.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 2 Turundus ja müük (3päev)

  • Kuupäev: 30.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 2 Turundus ja müük (4päev)

  • Kuupäev: 06.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5päev)

  • Kuupäev: 13.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6päev)

  • Kuupäev: 20.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 4 Juhtimine (7päev)

  • Kuupäev: 27.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 4 Äriplaanide esitlused (8päev)

  • Kuupäev: 04.12/2023
  • Aeg: 09:30-17:00
  Kus?
  zoom
  Kui palju maksab?
  25 €
  Korraldaja
  Ida-Viru Ettevõtluskeskus
  Maakondlikud Arenduskeskused
  SIHTRÜHM

  alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

  MAHT

  64 ak. tundi

  TOIMUMISE AJAD

  23.10, 27.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12. /2023

  kokku 8 päeva

  KEEL

  Eesti

  VORM

  Veebipõhine (ZOOM)

  ÕPPERÜHMA SUURUS

  < 25 inimest

  MEETODID

  Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

  NB!

  Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

  Vastake palun registreerimisvormi küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

  Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

  Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

  Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

  EESMÄRK

  Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

  Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

  7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
  01

  TEADMISTE PAGAS

  Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

  02

  PRAKTILINE LÄHENEMINE

  Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

  03

  MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

  Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

  04

  KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

  Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

   

  05

  HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

  Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

  06

  UUED TUTVUSED

  Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

  07

  ÕIGE VALIK

  Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

  Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

  KAVA
  23.10
  27.10
  I moodul

  Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

  • Sissejuhatus koolitusprogrammi
  • Äriidee ja visioon
  • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
  • Strateegia
  • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
  • Väliskeskkonna analüüs

  Koolitajad: Elmo Puidet

  30.10
  06.11
  II moodul

  Turundus ja müük

  • Turundusuuringud
  • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
  • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
  • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
  • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
  • Müügiplaani koostamine

  Koolitaja: Kristo Krumm

  13.11
  20.11
  III moodul

  Finantsjuhtimine ja -planeerimine

  • Ettevõtlusega seotud maksud
  • Finantsaruanded ja raamatupidamine
  • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
  • Investeeringute planeerimine
  • Finantsprognooside koostamine

  Koolitaja: Kristo Krumm

  27.11
  04.12
  IV moodul

  Juhtimine. Äriplaanide esitlused

  • Juhi roll ja enesejuhtimine
  • Meeskond ja partnerid
  • Äriplaanide esitlused.

  Koolitaja: Elmo Puidet

  /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
  Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
  KOOLITAJAD

  Elmo Puidet

  SA Viljandimaa Arenduskeskus juhataja

  Olen Elmo Puidet, juhtimiskonsultant, -koolitaja ja coach,  fokuseerides oma tegevust ettevõtluse ja ettevõtlikkuse, äriarenduse, arengu kavandamise ja (meeskondade) juhtimise valdkondades. Lisaks konsultanditööle olen Viljandimaa Arenduskeskuse SA üsna värske juhataja ja aitan luua paremat arengukeskkonda Viljandimaa ettevõtjatele ja kodanikuühendustele.

  Kogemus

  Hariduselt olen automaatika insener (TTÜ), lisaks õppinud ärikorralduse magistriprogrammis. Olen rahvusvaheliste sertifikaatidega koolitaja ja coach. Ma olen töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja juhatuse esimehena tootmis- ja teenindusettevõtetes ning tegutsen nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes ka praegu.

  Mul on rohkem kui 25-aastane strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris, samuti kolmandas sektoris. Pikaajaline ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise ja coach’imise kogemus, sh väljaspool Eestit (nt Lätis, Leedus, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes, Bulgaarias ja Soomes) on võimaldanud koguda väärtuslikku kogemust, mida jagada.

  Viimase 10 aasta jooksul olen läbi viinud arenguprotsesse rohkem kui 100 erineva organisatsioonis ja koolitanud ligi 10 000 inimest. 

   Kristo Krumm

  Olen õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Vahel öeldakse, et kes ise teha ei oska, see õpetab teisi. Mina soovin seda paradigmat murda, olles ühelt poolt pikaajalise praktilise kogemusega ettevõtja ning ettevõtjate koolitaja, teiselt poolt laiapõhjaliste teoreetiliste teadmistega eluaegne õppija.
  Aastate jooksul olen omandanud kolme valdkonna põhjalikumad teadmised –  füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Selline kombinatsioon aitab mul laiemalt mõista ühiskonna ja majanduse koostoimimist ning teadmised kombineerituna praktiliste kogemustega annab minu õpetamisele mitmetahulise lähenemise.

  Ettevõtjana olen olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ettevõtlusmaailma sisenejad on sama kirju pildiga, nagu mina ettevõtjana ning kõik need tuhanded inimesed, kes minu ees on pikemalt või lühemalt olnud, on andnud mulle päris põhjaliku pildi, kes või mis on ettevõtja.
  Olles viimased 16 aastat  töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina olen aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Ma võin öelda, et igast 10-st tänaval vastutulevast inimesest vähemalt 1 ütleb mulle alati “tere”.

  https://kristokrumm.ee/minu-cv/

  AJAKAVA

  09:00 – 10:30  Koolitus

  10:30 – 10:45   Paus

  10:45 – 12:15   Koolitus

  12:15 – 13:00  Lõuna

  13:00 – 14:30  Koolitus

  14:30 – 14:45    Paus

  14:45 – 16:30   Koolitus

  TAGASISIDE OSALEJATELT

  Koolituse lõpus

  /01
  Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
  /02
  Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
  /03
  Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

  Alustava ettevõtja baaskoolituse koordinaator

  Evelin Saarmets

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

  Registreeru kuni 20.10.2023
  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

  REGISTREERIMINE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSELE

   *kohustuslik täitmiseks
   ÜLDINFO
   Ettevõtte nimi

   Ettevõtte reg. kood

   EMTAK kood
   OSALEJA INFO:

   Eesnimi*

   Perekonnanimi* (kohustuslik täitmiseks)

   Isikukood või sünniaeg* (kohustuslik täitmiseks)

   E-post * (kohustuslik täitmiseks)

   Tel. number* (kohustuslik täitmiseks)


   Maakond* (kohustuslik täitmiseks)   Millises valdkonnas tegutsete või planeerite ettevõtlusega alustada, mis on Teie äriidee (tegevusvaldkond)?: * (kohustuslik täitmiseks)


   Kas Te planeerite taotleda toetust?* (vali nimekirjast)

   Milline on Teie motivatsioon ja vajadus, et osaleda antud koolitusel?* (kohustuslik väli)


   Millistele küsimustele Te soovite koolituse jooksul vastuseid saada?
   Palun kinnitage, et Te ei ole varem osalenud alustava ettevõtja baaskoolitusel, mida on korraldanud Ettevõtlusega Alustamise Sihtasutus (EAS).


   Kinnitamiseks ja vastuste saatmiseks vajuta "Saada"

   NB! Meile registreerimisankeedi saatmisega kinnitate te ühtlasi oma valmisolekut koolituse käigus koostada kirjalik äriplaan ja finantsprognoosid.
   Alustav
   Ettevõtja
   Koolitus
   hinnang 97/100
   Est
   Veebipõhine

   Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus (4 GRUPP, SÜGIS 2022, eesti keeles)

   Alusta oma äriga kindlalt!

   Registreeru
   Millal?
   21 sept. – 09 nov. / 2022
   09:30-16:45

   MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (1päev)

   • Kuupäev: 21.09.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (2päev)

   • Kuupäev: 28.09.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 2 Turundus ja müük (3päev)

   • Kuupäev: 05.10.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 2 Turundus ja müük (4päev)

   • Kuupäev: 12.10.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5päev)

   • Kuupäev: 19.10.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6päev)

   • Kuupäev: 26.10.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 4 Juhtimine (7päev)

   • Kuupäev: 01.11.2022
   • Aeg: 09:30-16.45

   MOODUL 4 Äriplaanide esitlused (8päev)

   • Kuupäev: 09.11.2022
   • Aeg: 09:30-16.45
   Kus?
   zoom
   Kui palju maksab?
   25 €
   Korraldaja
   Ida-Viru Ettevõtluskeskus
   Hiiumaa Arenduskeskus
   Maakondlikud Arenduskeskused
   SIHTRÜHM

   alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

   MAHT

   64 ak. tundi

   TOIMUMISE AJAD

   21.09; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10; 26.10; 01.11; 09.11 /2022

   kokku 8 päeva

   KEEL

   Eesti

   VORM

   Veebipõhine (ZOOM)

   ÕPPERÜHMA SUURUS

   < 20 inimest

   MEETODID

   Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

   NB!

   Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

   Vastake palun küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

   Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

   Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

   Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

   Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

   EESMÄRK

   Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

   Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

   7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
   01

   TEADMISTE PAGAS

   Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

   02

   PRAKTILINE LÄHENEMINE

   Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

   03

   MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

   Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

   04

   KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

   Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

    

   05

   HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

   Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

   06

   UUED TUTVUSED

   Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

   07

   ÕIGE VALIK

   Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

   Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

   KAVA
   21.09
   28.09
   I moodul

   Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

   • Sissejuhatus koolitusprogrammi
   • Äriidee ja visioon
   • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
   • Strateegia
   • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
   • Väliskeskkonna analüüs

   Koolitajad: Maili Kallaste

   05.10
   12.10
   II moodul

   Turundus ja müük

   • Turundusuuringud
   • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
   • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
   • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
   • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
   • Müügiplaani koostamine

   Koolitaja: Jana Gaškova

   19.10
   26.10
   III moodul

   Finantsjuhtimine ja -planeerimine

   • Ettevõtlusega seotud maksud
   • Finantsaruanded ja raamatupidamine
   • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
   • Investeeringute planeerimine
   • Finantsprognooside koostamine

   Koolitaja: Siiri Einaste

   01.11 
   09.11
   IV moodul

   Juhtimine. Äriplaanide esitlused

   • Juhi roll ja enesejuhtimine
   • Meeskond ja partnerid
   • Äriplaanide esitlused.

   Koolitaja: Kaido Pajumaa

   /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
   Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
   KOOLITAJAD
   Maili Kallaste

   Maili Kallaste

   Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant, ettevõtja, TÜ turundusmagister

   Mul on 12-aastane ettevõtluskonsultandi töö kogemus maakondlikes arenduskeskustes ja mikroettevõtete arendamisega olen tegelenud aastast 2007.

   Lemmik-teemaks on turundus, sh brändi loomine, toote ja teenuse arendamine. See valdkond on meeletult põnev ja nii nüansirikas, et parimal aastal olen turule saanud tuua ca 9 uut toodet. Igapäevaselt aitan alustavatel ettevõtjatel kaasa nende ideede arendamisel äriideeks ning kindlasti on väljakutseks panustamine Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetuste eksperthindamisse.

   Jana Gaškova

    Jana Gaškova

   turunduskooli Paprika asutaja ja koolitaja

   Siiri Einaste

   Siiri Einaste

   On Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a., on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

   Kaido Pajumaa

    Kaido Pajumaa

   Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja

   Koolitaja teekond sai alguse 2009. aastal ja kuigi algselt keskendusin rohkem motivatsioonikoolitusele, sain mõne aastaga selgust, et ettevõtete probleemid ei ole sageli töötajate madalast motivatsioonist, vaid vähesest meeskonnatundest ja nõrgast juhtimisest tingitud. Sellest tulenevalt hakkasin üha enam otsima viise ka meeskondade ja juhtimise tõhustamiseks, millele täna eelkõige keskendunud olen. Tuginen palju viimase dekaadi uuringutele psühholoogias, juhtimises ja motivatsioonis, aga ka intuitiivsele tunnetusele, mis aitavad muuta koolitused praktiliseks, kaasavaks ja rakendatavaks.

   Äripäev annab igal aastal välja Eesti juhtide ja personalijuhtide poolt valitud “Aasta Parima Koolitaja” tiitli. Mul on au olnud nimetatud tiitel saada 2 aastat järjest – aastatel 2016 ja 2017.

   AJAKAVA

   09:30 – 11:00  Koolitus

   11:00 – 11:15   Paus

   11:15 – 12:45   Koolitus

   12:45 – 13:30  Lõuna

   13:30 – 15:00  Koolitus

   15:00 – 15:15    Paus

   15:15 – 16:45   Koolitus

   TAGASISIDE OSALEJATELT
   OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

   97/100

   Koolituse lõpus

   /01
   Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
   /02
   Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
   /03
   Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

   Koolituse koordinaator

   Registreerimine kuni 14/sept./2022

   Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Hiiumaa Arenduskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

   Registreeru kuni 14.09.2022
   Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
   Alustav
   Ettevõtja
   Koolitus
   hinnang 97/100
   Rus
   Veebipõhine

   ONLINE! Alustava ettevõtja baaskoolitus Narvas (3 GRUPP, SÜGIS 2022, vene keeles)

   Alusta oma äriga kindlalt!

   Registreeru
   Millal?
   20 sept. – 08 nov. / 2022
   09:30-17:00

   MOODUL 1 (1päev)

   • Kuupäev: 20.09.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 1 (2päev)

   • Kuupäev: 28.09.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 2 (3päev)

   • Kuupäev: 04.10.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 2 (4päev)

   • Kuupäev: 11.10.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 3 (5päev)

   • Kuupäev: 18.10.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 3 (6päev)

   • Kuupäev: 26.10.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 4 (7päev)

   • Kuupäev: 01.11.2022
   • Aeg: 09:30-17.00

   MOODUL 4 (8päev)

   • Kuupäev: 08.11.2022
   • Aeg: 09:30-17.00
   Kus?
   zoom
   Kui palju maksab?
   25 €
   Korraldaja
   Ida-Viru Ettevõtluskeskus
   Maakondlikud Arenduskeskused
   SIHTRÜHM

   alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

   MAHT

   64 ak. tundi

   TOIMUMISE AJAD

   20.09, 28.09, 04.10, 11.10,  18.10, 26.10, 01.11, 08.11 /2022

   kokku 8 päeva

   KEEL

   Vene

   VORM

   ONLINE

   ÕPPERÜHMA SUURUS

   20 inimest

   MEETODID

   Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

   NB!

   Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

   Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

   EESMÄRK

   Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

   Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

   7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
   01

   TEADMISTE PAGAS

   Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

   02

   PRAKTILINE LÄHENEMINE

   Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

   03

   MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

   Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

   04

   KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

   Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

    

   05

   HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

   Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

   06

   UUED TUTVUSED

   Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

   07

   ÕIGE VALIK

   Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

   Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

   KAVA
   20.09 
   28.09
   I moodul

   Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

   • Sissejuhatus koolitusprogrammi
   • Äriidee ja visioon
   • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
   • Strateegia
   • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
   • Väliskeskkonna analüüs

   Koolitajad: Anton Pratkunas, Anžela Melikhova

   04.10 
   11.10
   II moodul

   Turundus ja müük

   • Turundusuuringud
   • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
   • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
   • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
   • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
   • Müügiplaani koostamine

   Koolitaja: Jana Gaškova

   18.10
   26.10
   III moodul

   Finantsjuhtimine ja -planeerimine

   • Ettevõtlusega seotud maksud
   • Finantsaruanded ja raamatupidamine
   • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
   • Investeeringute planeerimine
   • Finantsprognooside koostamine

   Koolitaja: Ron Luvistsuk, Viktorija Anushkina

   01.11 
   08.11
   IV moodul

   Juhtimine. Äriplaanide esitlused

   • Juhi roll ja enesejuhtimine
   • Meeskond ja partnerid
   • Äriplaanide esitlused.

   Koolitaja: Ron Luvistsuk

   /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
   Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
   KOOLITAJAD

   Nimi Perekonannimi

   AJAKAVA

   09:30 -11.45

   KOOLITUS

   11.45 -12.00

   KOHVIPAUS

   12.00 -14.45

   KOOLITUS

   11.45 -12.00

   KOHVIPAUS

   12.00 -14.45

   KOOLITUS

   TAGASISIDE OSALEJATELT
   OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

   97/100

   Koolitajad

   Koolituse lõpus

   /01
   Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendates kaasegseid printsiipe
   /02
   Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaalid ja arengusuunad
   /03
   Hakkad tegutsema teadlikult ärimaastikul!
   OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

   97/100

   Koolituse koordinaator

   Registreerimine kuni 16/sept./2022

   Koolitust korraldab Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

   Registreerimine
   Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
   Форма регистрации на курс