Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
Ettevõtja
Koolitus
hinnang 97/100
Rus
Veebipõhine

ONLINE! Alustava ettevõtja baaskoolitus Narvas (3 GRUPP, SÜGIS 2022, vene keeles)

Alusta oma äriga kindlalt!

Registreeru
Millal?
20 sept. – 08 nov. / 2022
09:30-17:00

MOODUL 1 (1päev)

 • Kuupäev: 20.09.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 1 (2päev)

 • Kuupäev: 28.09.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 2 (3päev)

 • Kuupäev: 04.10.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 2 (4päev)

 • Kuupäev: 11.10.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 3 (5päev)

 • Kuupäev: 18.10.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 3 (6päev)

 • Kuupäev: 26.10.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 4 (7päev)

 • Kuupäev: 01.11.2022
 • Aeg: 09:30-17.00

MOODUL 4 (8päev)

 • Kuupäev: 08.11.2022
 • Aeg: 09:30-17.00
Kus?
zoom
Kui palju maksab?
25 €
Korraldaja
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Maakondlikud Arenduskeskused
SIHTRÜHM

alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

MAHT

64 ak. tundi

TOIMUMISE AJAD

20.09, 28.09, 04.10, 11.10,  18.10, 26.10, 01.11, 08.11 /2022

kokku 8 päeva

KEEL

Vene

VORM

ONLINE

ÕPPERÜHMA SUURUS

20 inimest

MEETODID

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

NB!

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

EESMÄRK

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
01

TEADMISTE PAGAS

Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

02

PRAKTILINE LÄHENEMINE

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

03

MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

04

KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

 

05

HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

06

UUED TUTVUSED

Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

07

ÕIGE VALIK

Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

KAVA
20.09 
28.09
I moodul

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

Koolitajad: Anton Pratkunas, Anžela Melikhova

04.10 
11.10
II moodul

Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

Koolitaja: Jana Gaškova

18.10
26.10
III moodul

Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Koolitaja: Ron Luvistsuk, Viktorija Anushkina

01.11 
08.11
IV moodul

Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

Koolitaja: Ron Luvistsuk

/Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
KOOLITAJAD

Nimi Perekonannimi

AJAKAVA

09:30 -11.45

KOOLITUS

11.45 -12.00

KOHVIPAUS

12.00 -14.45

KOOLITUS

11.45 -12.00

KOHVIPAUS

12.00 -14.45

KOOLITUS

TAGASISIDE OSALEJATELT
OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

97/100

Koolitajad

Koolituse lõpus

/01
Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendates kaasegseid printsiipe
/02
Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaalid ja arengusuunad
/03
Hakkad tegutsema teadlikult ärimaastikul!
OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

97/100

Koolituse koordinaator

Registreerimine kuni 16/sept./2022

Koolitust korraldab Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

Registreerimine
Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
Форма регистрации на курс