Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
TASUTA
Ettevõtja
Seminar
Infopäev
Sündmus
Est
Veebipõhine

Starditoetuse infoseminar ettevõtjatele

REGISTREERU
Millal?
16 apr. / 2024
10:00
Kus?
zoom
Kui palju maksab?
0 €
Korraldaja
EASi ja KredExi ühendasutus
Kelle jaoks on toetus mõeldud?
 • Alustavale ettevõtjale (kuni 3a. vanusele ettevõtjale).
 • Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusaladele.
 • Juriidilised isikud võivad omada kuni 25 protsendilist osalust.
 • Täistööajale taandatult on töölepingu alusel töötavaid isikuid vähem kui 10.
 • Müügitulu oli taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaastal 40 000 eurot või väiksem.
 • Müügitulu on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga 40 000 eurot või väiksem.
 • Osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul olla omanud ega omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas.
 • Osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige.
 • Juhatuse liige ei tohi omada ega olla omanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning olla juhatuse liige taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 eurot.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse
Mille jaoks toetust saab?
 • Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks (kõik tegevused ja nendega seotud kulud, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks).
 • Starditoetusega ei ole ette antud täpset abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu.
 • Meeles peab pidama, et toetada saab neid tegevusi ja kulusid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. Keskkonnaeesmärkide oluline kahjustamine artikkel 17 järgi on loetav SIIT. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852.
 • Toetust antakse standardiseeritud ühikuhinna alusel (ühik on ettevõtlusega alustamine ja ühiku maksumus on 25 000€, millest toetus on 20 000€).
 • Toetuse % on 80, seega omafinantseering on 20%.
 • Projekti periood on 24 kuud.

 

Loe Starditoetuse kohta lähemalt SIIT.

Starditoetuse infotund toimub 16.04 kell 10.00.

Registreeri infotunnile SIIN.

Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.