Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse infokiri 07/2022

OLULINE TEADANNE
Vabariigi Valitsus kinnitas 09. juunil Õiglase ülemineku territoriaalse kava (JTTP) ja esitas selle ametlikult Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks.
  1. juunil allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/128062022025

Alates 04.07.2022 on ettevõtjatel võimalik registreeruda toetuse taotlemise eelkonsultatsioonidele https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/

Tegemist on õiglase ülemineku toetusfondi kõige suurema toetusmeetmega (kogumaht 153 M€) ja me loodame meetme rakendamisest kõige suuremat tuge Ida-Viru õiglasele üleminekule.

Õiglase Ülemineku territoriaalne kava

Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine

 

Õiglase Üleminekuga seotud info ja toetusmeetmed Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehel

KOOLITUSED
MUUD SÜNDMUSED
OLULISED LINGID

TASUTA NÕUSTAMINE

  • Äriplaani koostamine
  • Turundusplaani koostamine
  • Partnerite otsimine
  • Rahastuse otsimine
  • Digiturunduse konsultatsioon