Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Viru Ettevõtluspäev 2022 inspireeris ligi 500 noort uute teadmistega ettevõtlusest!

6. oktoobril toimus Ida-Viru Ettevõtluspäev, mis inspireeris ligi 500 noort uute teadmistega ettevõtlusest!

3.-7. oktoobril leidis aset Ettevõtlusnädal, mis on suurim üle-eestiline ettevõtlussündmus. Ida-Virumaa Ettevõtlusnädala suursündmuseks oli koolinoortele suunatud Ettevõtluspäev. Selle asemel, et õpilasi ühte kohta kokku kutsuda, külastas Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kollektiiv ühteteist maakonna kooli, mille läbi sai Ettevõtluspäevast osa pea 500 õpilast 9.-12. klassidest. Interaktiivses vormis üles ehitatud Ettevõtluspäeval arutleti koos õpilastega, mis on ettevõtlikkus, kuidas see on seotud ettevõtlusega ning millised on võimalused noorelt ettevõtlusega alustamiseks.
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kersti Liiva: “Ida-Viru Ettevõtluskeskuse töötajaskond läheb ettevõtluspäeva raames maakonna koolidesse. Leiame, et nooretele tuleks anda rohkem informatsiooni ettevõtlikkuse ja ettevõtluse teemadel, kuna see annab võimaluse laiendada silmaringi ning soodustab noorte seas uute mõtete ja ideede tekkimist, millest loodetavasti sünnivad ka uued piirkonda arendavad algatused. Läheme koos õpilastega arutlema ettevõtlikkusest, ettevõtlusest ja õpilasfirmadest ning soovime panna neid mõtlema selles suunas, kuidas rohkem kaasa lüüa piirkonna tegevustes ja millised võimalused on juba noorena lahendada mõnda kohalikku probleemi. Selle aasta ettevõtluspäev toimub ettevõtlusnädalal, mille kandev teema on „Tandem ettevõtluses“. Sellega seoses saavad noored kaasa ka lisasõnumi, et ettevõtlusega ei pea tegelema üksi, vaid seda võib teha koos, näiteks sõbra või pereliikmega.”
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse noorte ettevõtlikkuse konsultant Elisabeth Purga lisas: “Mida varem saavad noored vajalikud teadmised ja praktilised kogemused ettevõtlusest, seda paremini oskavad nad hinnata, kas see võib olla nende jaoks potentsiaalne karjäärivalik tulevikuks. Igast noorest ei pea saama ettevõtja, kuid ettevõtlik hoiak viib edasi igal elualal ja ka isiklikus elus. Kuna hoiakud kujunevad eriti just noores eas, on tähtis noorte ümber luua ettevõtlikkust soodustav keskkond. Näeme, et suunata suursündmusi nagu Ettevõtluspäev õpilaste sihtgrupile on üks samm panustamaks sellise keskkonna loomisesse.”

Ettevõtluspäeva korraldas SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtlusnädala korraldajaks on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, Ida-Virumaa sündmusi koordineerib SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.