Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila) toetusmeede „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ infoseminar toimub 24. augustil kell 10.00-13.00

24. augustil kell 10.00-13.00 toimub Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila)  infoseminar tutvustamaks toetusmeedet „Suuremate linnapiirkondade arendamine“.

Seminar toimub veebi vahendusel ning sellega saab liituda järgmiselt lingilt: MS TEAMS (Koosoleku ID: 341 534 069 054 Pääsukood: WfYVoP).

 

Seminari salvestatakse ning salvestus ja slaidid lisatakse programmi veebilehele.

Seminar toimub eesti keeles, kuid nii slaidid kui ka ettepaneku/taotluse koostamise juhend on olemas ka vene keeles.

 

Osalema on oodatud kõik potentsiaalsed taotlejad (KOV, sihtasutused, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud).

 

Toetust antakse projektile, mis tuleneb linnapiirkonna arengustrateegiast ja millega:

1) võetakse kasutusele linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooted, teenused, programmid ja laiemas tähenduses kogu füüsiline taristu, mille toimimine sõltub info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, laiendatakse eelnimetatud lahenduste kasutamist ning tõstetakse sellealast teadlikkust;

2) võetakse kasutusele avalikus linnaruumis innovatiivsete rohelahendustena looduslikke ökosüsteeme toetavad või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikud lahendused, sealhulgas uute rohealade loomine ja nende elurikkuse suurendamine, linnaaiandus, veesilmad ja arukad sadeveelahendused.

3) kaasajastatakse avalikku linnaruumi ning arendatakse välja rekreatsioonialad, sealhulgas tänavaruumi kujundamine, mittevajalike ehitiste lammutamine, kooskäimiskohtade, väljakute ja parkide ning lastele ja noortele mõeldud atraktsioonide arendamine, parandatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, sealhulgas uute jalg- ja jalgrattateede, jalgratta- ja jalgteede sildade ja tunnelite rajamine, ristmike või tänavate ja teede ümberkohandamine jalgsi või jalgrattaga liikumiseks ning avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks, või muudetakse linnaruumi ligipääsetavaks kõigile inimestele, olenemata nende vanusest või erivajadusest;
4) arendatakse jätkusuutlikku elamufondi, sealhulgas kaasajastatakse korterelamute avalikke õuealasid, rajatakse tugitaristu uute korterelamuarenduste juurde, või ehitatakse üürimaju;
5) arendatakse vaba aja veetmisega seotud avalikku taristut, sealhulgas spordihooned ja -rajatised, raamatukogud, kogukonnamajad, või arendatakse kaug- ja koostöötamiseks vajalikku infrastruktuuri.

 

NB! Minimaalne projekti maksumus on 200 000.

 

Täiendavat infot leiab RTK veebilehelt.