Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Augusti teises pooles on plaanis avada toetuse taotlemine uudsest innovatsioonifondist

Siseministeerium käivitab uudse innovatsioonifondi, millest toetuse saamiseks korraldab taotlusvooru KÜSK. Innovatsioonifondi strateegiline eesmärk on toetada ja suunata kogukondi ja kohalikke omavalitsusi käivitama uudseid koosloomelisi kaasamis- ja koostöövorme.

Tänavu saab innovatsioonifondist toetust taotleda elanikkonnakaitsega seotud tegevusteks:

  • kogukondlike arutelude ja ümarlaudade korraldamiseks, et omavahel kokku leppida elanikkonnakaitse tõstmiseks vajalikes tegevustes vastavas KOVis;
  • kui vajadused juba teada ja kokku lepitud, siis ka nende vajaduste teatud mahus rahastamiseks.

Toetust taotlema on oodatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud, mis tegutsevad kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Projekti planeerimisse ja taotluse koostamisse tuleb panustada nii kogukonnal kui kohalikul omavalitsusel. Kohalik omavalitsus peab kinnitama, et projektis toodud vajadusteni on jõutud koostöös kogukonnaga ja taotluses kirjeldatud tegevused on vajalikud elanikkonnakaitse tõstmiseks piirkonnas. Kuna fookuses on elanikkonnakaitse, siis tuleb kaasata ka Päästeameti esindajad.

NB! Taotlemine ei ole veel avatud. Taotlemine on plaanis välja kuulutada augusti teises pooles. Sellest anname eraldi teada KÜSKi kodulehel ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Selleks, et info kiiresti teieni jõuaks, palume liituda meie infokirjaga.

Dokumendid tutvumiseks:

Lisainfot saab lugeda siseministeeriumi kodulehelt.

Registreeru tasuta nõustamisele

Vabaühenduste konsultant

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Vabaühenduste konsultant

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng