Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Keele ja kultuuri õpe projektilaagrites ning peredes saab lisatoetust

Keele ja kultuuri õpe projektilaagrites ning peredes saab täiendust   21 545 eurot

MISA avas sel aastal täiendava konkurssi toetamaks 7-19-aastaste Eestis elavate eesti keelest erineva emakeelega noorte eesti keele ja kultuuri õppe korraldamist projektlaagrites ja peredes.

Projektikonkursi üldeesmärk on tutvustada Eestis elavatele 7-19-aastastele noortele eesti kultuuriruumi – ajaloolisi ja huvitavaid kohti, vaatamisväärsusi, traditsioone ning eesti keelt ja pakkuda noortele võimalust luua kontakte eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Ühtlasi peavad laagri ja pereõppe tegevused sisaldama ka eakohaseid ja harivaid ühistegevusi ning ekskursioone, üritustel osalemist.

Taotluste tähtaeg 26.09.2016

Täpsemalt  http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=676